Bokštai betono konusu

Yra keletas Mepu bokštų iškrovimo variantų. Betoniniu konusu bokštai paprastai iškraunami šoniniu Wheatheart sraigtiniu transporteriu. Šis tvirtas ir efektyvus transporteris buvo kruopščiai kurtas (Ø450mm).
 

lataa_mepu.jpg