Apraksts saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (523/1999) 10. un 24. pantu
 

Datu reģistra pārzinis

Mepu Oy
Uzņēmuma ID 2761878-3
Mynämäentie 59
21900 Yläne, Somija
Tel. +358 2 275 4444

Kontaktpersona Seppo Kuosmanen
seppo.kuosmanen@mepu.com
 

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Mepu Oy likumīgajām interesēm. Personas datu mērķis ir pārvaldīt, uzturēt, attīstīt, analizēt un apkopot klientu attiecības starp Mepu Oy un tās klientiem. Informāciju var izmantot arī Mepu Oy biznesa un pakalpojumu plānošanai un attīstībai, tiešajam mārketingam un sabiedriskās domas aptaujām. Personas dati tiek apstrādāti Personas datu likumā atļautajās un prasītajās robežās.
 

Reģistrā saglabātā informācija

Reģistrā var būt šāda informācija:

  • Kontaktinformācija: vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
  • Informācija par klientu: klienta numurs, pasūtījumu vēsture, norēķinu un parāda informācija
  • Klientu atsauksmes
  • Informācija par mārketinga atļaujām un aizliegumiem
  • Jebkura cita informācija, kas nepieciešama reģistra vajadzībām

 

Regulāri datu avoti

Personisko informāciju galvenokārt vāc no cilvēkiem, kuru dati tiek reģistrēti. Dati var būt savākti un atjaunināti arī no publiskajiem un komercreģistriem.
 

Regulāra datu izdošana un pārsūtīšana ārpus ES / EEZ

Ja iespējams, Mepu Oy personas datus glabā izvēlētā un drošā datu centrā, kas atrodas Eiropā. Daži pakalpojumu sniedzēji var izmantot rezerves serverus, kas atrodas ārpus ES / EEZ.
 

Datu failu aizsardzības principi

Pieeja tiem ir tikai personām, kuru darba uzdevumos ir jāpārvalda reģistra dati. Reģistrs ir aizsargāts ar personīgajiem lietotāju identifikatoriem un parolēm.
 

Datu subjekta tiesības

Reģistrētajai personai ir tiesības pārskatīt un pieprasīt labot vai dzēst ar viņu saistītos datus, kas tiek saglabāti personas datu failā. Reģistrētajai personai šāda veida pieprasījums ir rakstiski jāiesniedz personai, kas atbild par datu jautājumiem. Pieprasījums ir jāparaksta. Pieprasījumu var iesniegt arī datu reģistra pārziņa galvenajā birojā Mepu Oy, Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija.