Effektiv tørking og lagring

Mepu firkantsiloer kan skreddersys etter kundens behov. Kan tilpasses alle typer tørker. De seks grunnmodellene kan tilpasses ved å øke antallet og høyden på siloene. Mepus firkantsiloer er enkle å montere. Kunden kan velge fra et vidt spekter av tilleggsutstyr som også kan monteres av våre montører. Tilleggsutstyr kan være f.eks. tippesjakt, spjeld, stiger, ventilasjonssystem, luker. De ytre veggelementene leveres ferdigmalte.

Foruten standard tippesjakt leveres også et variert tilbud tippesjakter. Både kjørbare modeller og med forskjelllige tømmesystemer.

Vi tilbyr et variert utvalg av varmekilder. Både olje, gass, og miljøvennlige og økonomiske bioovner for flisfyring.
 

Automatisering med mulighet for fjernstyring

Ved hjelp av tilleggsutstyr kan tørkens brukervennlige kontrollpanel automatiseres og fjernstyres fra pc eller nettbrett. Tørkens moderne teknikk sørger da for at fylling og tømming skjer uten unødig driftsstans.

Tippesjakt, tørke og renseanlegg kan integreres i samme anlegg og dermed utføre en komplett kornhåndtering unner samme tak.

Firkant 1
Lagersilo [seksjoner] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19
Lagersilo [stk] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Lagersilo volum [hl] 2 313 2 677 3 041 3 405 3 769 4 134 4 498 4 862 5 226 7 047
Silo for rått korn [seksjoner] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14
Silo for rått korn [stk] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Silo for rått korn volum [hl] 168 241 314 387 460 532 605 678 751 1 115
Totalvolum [hl] 2 481 2 918 3 355 3 792 4 229 4 666 5 103 5 540 5 977 8 162
Firkant 2
Lagersilo [seksjoner] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19
Lagersilo [stk] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Lagersilo volum [hl] 3 233 3 748 4 257 4 767 5 276 5 787 6 296 6 805 7 315 9 863
Silo for rått korn [seksjoner] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14
Silo for rått korn [stk] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Silo for rått korn volum [hl] 168 241 314 387 460 532 605 678 751 1 115
Totalvolum [hl] 3 401 3 989 4 571 5 154 5 736 6 319 6 901 7 483 8 066 10 978
Firkant 3
Lagersilo [seksjoner] 6 7 8 9 10 11 12 13
Lagersilo [stk] 10 10 10 10 10 10 10 10
Lagersilo volum [hl] 2 664 3 080 3 494 3 910 4 325 4 740 5 156 5 570
Silo for rått korn [seksjoner] 1 2 3 4 5 6 7 8
Silo for rått korn [stk] 2 2 2 2 2 2 2 2
Silo for rått korn volum [hl] 218 308 399 489 580 670 760 851
Totalvolum [hl] 2 882 3 388 3 893 4 399 4 905 5 410 5 9146 6 421
Firkant 4
Lagersilo [seksjoner] 6 7 8 9 10 11 12 13
Lagersilo [stk] 14 14 14 14 14 14 14 14
Lagersilo volum [hl] 3 707 4 285 4 863 5 441 6 018 6 597 7 175 7 753
Silo for rått korn [seksjoner] 1 2 3 4 5 6 7 8
Silo for rått korn [stk] 2 2 2 2 2 2 2 2
Silo for rått korn volum [hl] 218 308 399 489 580 670 760 851
Totalvolum [hl] 3 925 4 593 5 262 5 930 6 598 7 267 7 935 8 604
Firkant 5
Lagersilo [seksjoner] 6 7 8 9 10 11 12 13
Lagersilo [stk] 10 10 10 10 10 10 10 10
Lagersilo volum [hl] 3 607 4 167 4 726 5 286 5 848 6 407 6 967 7 527
Silo for rått korn [seksjoner] 1 2 3 4 5 6 7 8
Silo for rått korn [stk] 2 2 2 2 2 2 2 2
Silo for rått korn volum [hl] 268 380 492 604 716 828 940 1 052
Totalvolum [hl] 3 875 4 547 5 218 5 890 6 564 7 235 7 907 8 579
Firkant 6
Lagersilo [seksjoner] 6 7 8 9 10 11 12 13
Lagersilo [stk] 14 14 14 14 14 14 14 14
Lagersilo volum [hl] 5 049 5 833 6 617 7 401 8 185 8 969 9 753 10 531
Silo for rått korn [seksjoner] 1 2 3 4 5 6 7 8
Silo for rått korn [stk] 2 2 2 2 2 2 2 2
Silo for rått korn volum [hl] 268 380 492 604 716 828 940 1 052
Totalvolum [hl] 5 317 6 213 7 109 8 005 8 901 9 797 10 693 11 589

Galleri

Videoer