Pålitelig korntørking av høy kvalitet

I utformingen av Mepus nye praktiske M-serie har det blitt lagt særlig vekt på pålitelighet og brukervennlighet.

M-serien er basert på samme teknologi som de andre kontinuerlige tørkene fra Mepu. Den avanserte tørketeknologien, i tillegg til høy kvalitet, sikrer at kornet tørker raskt og energieffektivt.

Den M mobile tørka er en allsidig enhet, tørken, brenneren og tippesjakta kan plasseres fleksibelt etter kundens behov.
 

Tilleggsutstyr

  • Direkte gassbrenner
  • Sentrifugalvifter
  • Kanalaspiratør (ved overtrykksbrenner)
  • Syklonpakker for elevator og sentrifugalvifter
  • Kontrollpaneler for mere omfattende systemer
  • Varmeisolering
  • Forhøjning av konbeholder
  • Motorisert fordeler

Produktegenskaper

Den spisse formen med glatte vegger sikrer javn strøm av korn hele tiden. Bunnkonen er enkel å rengjøre fra de store servicedørene. Den 8 tom store skruetransportøren flytter kornet effektivt. Bunntroa under skruen er lett tilgjengelig for rengjøring. Som ekstrautstyr leveres hurtigkupplinger for rengjøring av bunnskruen.

De roterende matervalsene med justerbar hastighet sikrer jevn kornrotasjon under alle forhold. Takket være spjellene under matervalsene tømmes tørka raskt og effektivt. Korn som flyter inn i luftkanalene returneres til matervalsene.

Innsiden av luftkanalene er glatte, slik at korn og skitt ikke setter seg fast og behovet for vedlikehold blir redusert. Takket være de store vedlikeholdslukene er service raskt og enkelt.

Tørkecellene sikrer at luft og korn blir effektivt blandet, noe som gir et javnt, sikkert og energieffektivt tørkeresultat. Tørrcellene holdes rene, takket være de glatte overflatene.


Takket være den glatte og solide konstruksjonen uten innvendige støtter, flyter kornet ned i tørkecellene, selv under våte forhold.

Den effektive og stille koppelevatoren sørger for rask fylling og tømming av tørka. På toppen sitter en 3 veis fordeler som fordeler korn enten inn eller ut fra tørka.

For-renseren som kornet passerer under innmating og kontinuerlig under tørking, fjerner effektivt bort støv og skitt.

Aksialvifter suger varmlufta igjennom tørka på en energieffektiv måte.


Tørka er montert på en kraftig stålramme.

De effektive brennerne fra Mepu har tilstrekkelig varme og luftkapasitet selv for krevende forhold.

Tørka kommer med et enkelt og logisk kontrollpanel. Ved hjelp av dette er tørkene enkle å bruke.

Man kan også få et tilleggs-kontrollpanel for mer omfattende systemer.

Modell M4-35 M4-39 M4-42 M4-45 M4-52 M4-55 M4-62 M5-38 M5-51 M5-63 M5-71 M5-79
Tørkens høyde A [m] 8,1 8,6 9,1 9,6 10,6 11,1 12,1 7,2 8,7 10,2 11,2 12,2
Tørkens lengde B [m] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Tørkens bredde C [m] * 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Kornvolum [m³] 39,9 43,8 46,9 50 57 60,2 67,2 45,8 57,5 69,1 76,9 84,7
Tørkesonens
volum [m³]
23,4 23,4 26,6 29,7 32,8 35,9 39 29,3 37,1 44,9 52,7 60,5
Bufferlager
volum [m³]
16,5 20,4 20,4 20,4 24,2 24,2 28,1 16,5 20,4 24,2 24,2 24,2
Elevator [t / h] 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100
Elevatorens
min. høyde [m]
12,25 13 13,5 14 15 15,5 16,5 12 13,5 15 16 17
Anbefalt brenner [kW] 500 500 750 750 750 1 000 1 000 750 750 1 000 1 000 2 x 750
M4 Utmater volum 1,8m3 Nedre cellens volum 2,9m3 Tørkecellens volum
(høyde 0,5m) 3,1m3
Bufferlager volum
(høyde 0,5m) 3,9m3
Takets volum 1m3
M5 Utmater volum 2,3m3 Nedre cellens volum 3,7m3 Tørkecellens volum
(høyde 0,5m) 3,9m3
Bufferlager volum
(høyde 0,5m) 4,9m3
Takets volum 1,2m3

* Uystyrets bredde er avhengig av effekten og typen varmekilde. Kornvolumet er beregnet med hvete, 18% fuktighetsinnhold. Tørking, med høyere fuktighetsforhold øker kornet › fyllvolumet er lavere. Verdiene er teoretisk beregnet og kan variere avhengig av lokale forhold og egenskapene til kornet. Den veiledende verdien for minimum tørkesats er 40% av kornvolumet.

Galleri

Video