Garantert kvalitet gjennom nesten 70 år

Kvalitetsprodukt som er konstruert og produsert i Finland siden 1952! Mepu Oy er kjent for sine annlegg for behandling av korn, og er ledende innen bransjen.

Våret pågående forskning og utviklingsarbeide produserer stadig nye innovasjoner som øker fortjenesten til våre kunder. Våre produkter er blitt svært populære over hele Europa og vitnert om stor kundetilfredshet.

Vår automatiserte og robotassisterte produksjon garanterer for en effektiv og pålitelig virksomhet. Vår virksomhet baserer seg på SFS-EN ISO 9001- kvalitetssystemet, og de bærende konstruksjoner oppfyller kravene til sveeising i følge SFS- EN ISO 3834-3. I virksomheten oppfølges de vesentlige kravene i SFS-EN ISO 14001 når det gjelder miljø, og i OHSAS 18001:fi når det gjelder HMS.