Kontrollør og kontaktperson

Mepu Oy
Forretnings-ID 2761878-3
Mynämäentie 59
21900 Yläne, Finland
Tel. +358 2 275 4444

Kontaktperson Seppo Kuosmanen
seppo.kuosmanen@mepu.com
 

Formål og kriterier for lagring av persondata

Formålet med lagring av persondate er å pleie kundeforhold, fremme samarbeid, administrasjon, markedsføring og salg, så vel som planlegging og utvikling av Mepu Oy sine forretningsaktiviteter.
 

Informasjon som lagres

Følgende informasjon kan lagres:

  • Kontaktinformasjon, navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse
  • Kundeopplysninger, kundenummer, ordrehistorikk, faktura og betalingshitorikk
  • Kunders tilbakemeldinger
  • Informasjon om markedsføringstillatelser og forbud
  • Annen nødvendig informasjon om nødvendigheten av registeret

 

Vanlige kilder til data

Personlig informasjon blir vanligvis innhentet fra de peronene det blir registrert data om. Data kan også innhentes og oppdatert fra offentlig tilgjengelige registre.
 

Utlevering og overføring av data fra kilder utenfor EU/EØS

Hvis mulig, vil Mepu Oy lagre persondata i utvalgte sikre datasentre lokalisert i Europa. Noen av våre serviceleverandører kan benytte servere plassert utenfor EU/EØS området.
 

Prinsipper for beskyttelse av datafiler

Det er kun personer som i jobbsammnheng trenger tilgang til dataregisteret som gis tilgang. Tilgang til registeret er beskyttet med personlig brukeridentifikasjon og passord.
 

Rettigheter til den registrerte

Personen det er registrert data om har rett til innsyn og kan kreve korreksjon eller sletting av data som er registrert om han/henne. Et krav om dette må fremmes skriftlig til den person som er ansvarlig for registrering av opplysningene. Kravet krever signatur. Kravet kan også fremmes for hovedkontoret til Mepu Oy, Mynämäntie 59, 21900 Yläne, Finland.