Pålitelige og fleksible styringssystemer


 

Mepus kontrollsystem er fleksible og trygge å bruke. På grunn av pålitelige systemer er bruken av tørkeanleggene enkelt. Styringssystemene for tørkesystemet kan tilpasses etter kundens behov. Ulike alternative løsninger fra konvensjonell tørkeautomatisering til fullt automatiserte styringssystemer.
 

lataa_mepu.jpg

 

Inkluderer: BASIC SEMI AUTO
Justerbar fyllingskontroll x x x
Måler for innløps og utløpstemperatur x x x
Inverterstyring for materen x x x
Potentialfrie relesignaler til kundens styringssystem, f.eks. av fyllings og tømmingstransportør x x x
7" touch skjerm - - x
Sensor i kon - - x
Funksjoner: BASIC SEMI AUTO
Fylling, tørking, tømming x x x
Forhåndsinnstilte verdier, f.eks. tørketemp x x x
Fylling avbrytes automatisk når tørken er full x x x
Tørken går automatisk over til kjøling når inntilt verdi er nådd, kjøling innstilles på tid x x x
Fylling starter automatisk når det er korn i tippesjakten - x x
Tørken går automatisk over til tørkefasen etter fylling - x x
Tørken går automatisk over til tømming etter tørking og kjøling - - x
Det er mulig å programmere flere gjerntakelser - - x
Manuell styring x x x

 
Tilleggsutstyr

Fjernstyring: Fjernstyring som lar brukeren styre tørken fra telefon, nettbrett eller pc. Kun tilgjengelig i Auto systemet.

Fyllingskontroll: En sensor kan monteres i taket på tørken for å kontrollere fyllingsgraden/ hindre overfylling. Sensoren kan justeres.

GSM-alarmen: Ved bruk av GSM-alarmen kan brukeren hente data om både tørkesystemets plassering og eventuelle feilsituasjoner. De forskjellige faser av tørkeanlegget lagres i operativsystemminnet og sendes til brukeren i form av en tekstmelding når man overfører fra en fase til en annen.

Brannalarm: Alarmsystemet overvåker og oppdager overoppheting i tørken. Systemet passer alle styrresystemer. Når alarmen utløses gir den et lydsignal og stanser alle funksjoner. Du kan også få varsel på telefon.

Kontinuerlig fuktighetsmåling: LIROS-systemet gir mer presis kontroll av kornets fuktighet i tørken. Med dette systemet kan du kontrollere tørkeprosessen mot dine valgte og innstilte verdier.

Vektsensorer: Disse kan monteres under tørkens nederste del og gir en nøyaktig oversikt over mengen korn som passerer tørken.

Frekvensomformer: Denne kan brukes for å justere trinnløst el-motorenes hastighet. Passer godt til vifter og transportører.