M-serien store mobile tørker – pålitelig korntørking av høy kvalitet

I utformingen av Mepus nye praktiske M-serie har det blitt lagt særlig vekt på pålitelighet og brukervennlighet.

M-serien er basert på samme teknologi som de andre kontinuerlige tørkene fra Mepu. Den avanserte tørketeknologien, i tillegg til høy kvalitet, sikrer at kornet tørker raskt og energieffektivt.
 

Tørke, brenner og tippesjakt kan plasseres fleksibelt i forhold til hverandre

Den M mobile tørka er en allsidig enhet, tørken, brenneren og tippesjakta kan plasseres fleksibelt etter kundens behov. M-serien er designet og produsert i Finland.
 

lataa_mepu.jpg

 

Produktegenskaper

1. Bunnkon og skruetransportør

Den spisse formen med glatte vegger sikrer javn strøm av korn hele tiden. Bunnkonen er enkel å rengjøre fra de store servicedørene . Den 8 tom store skruetransportøren flytter kornet effektivt. Bunntroa under skruen er lett tilgjengelig for rengjøring. Som ekstrautstyr leveres hurtigkupplinger for rengjøring av bunnskruen.

 

m5-02.jpg2. Materanordning

De roterende matervalsene med justerbar hastighet sikrer jevn kornrotasjon under alle forhold. Takket være spjellene under matervalsene tømmes tørka raskt og effektivt. Korn som flyter inn i luftkanalene returneres til matervalsene.

 

m5-03.jpg3. Luftkanalene

Innsiden av luftkanalene er glatte, slik at korn og skitt ikke setter seg fast og behovet for vedlikehold blir redusert. Takket være de store vedlikeholdslukene er service raskt og enkelt.
 

4. Tørkecellene

Tørkecellene sikrer at luft og korn blir effektivt blandet, noe som gir et javnt, sikkert og energieffektivt tørkeresultat. Tørrcellene holdes rene, takket være de glatte overflatene.

 

m5-05.jpg5. Synkesonen

Takket være den glatte og solide konstruksjonen uten innvendige støtter, flyter kornet ned i tørkecellene, selv under våte forhold.
 

6. Elevator

Den effektive og stille koppelevatoren (60-100 t/h) sørger for rask fylling og tømming av tørka. På toppen sitter en 3 veis fordeler som fordeler korn enten inn eller ut fra tørka.

 

m5-07.jpg7. For-rens og seperator

For-renseren som kornet passerer under innmating og kontinuerlig under tørking, fjerner effektivt bort støv og skitt.

 

m5-08.jpg8. Aksialvifte

Aksialvifter suger varmlufta igjennom tørka på en energieffektiv måte.

 

m5-09.jpg9. Rammen

Tørka er montert på en kraftig stålramme.
 

10. Varmekilden

De effektive brennerne fra Mepu har tilstrekkelig varme og luftkapasitet selv for krevende forhold.

 

m5-11.jpg11. Automatskapet

Tørka kommer med et enkelt og logisk kontrollpanel. Ved hjelp av dette er tørkene enkle å bruke.

Man kan også få et tilleggs-kontrollpanel for mer omfattende systemer.

 

Tilleggsutstyr

  • Direkte gassbrenner
  • Sentrifugalvifter
  • Kanalaspiratør (ved overtrykksbrenner)
  • Syklonpakker for elevator og sentrifugalvifter
  • Kontrollpaneler for mere omfattende systemer
  • Forhøjning av konbeholder
  • Motorisert fordeler
Modell M4-35 M4-39 M4-42 M4-45 M4-52 M4-55 M4-62 M5-38 M5-51 M5-63 M5-71 M5-79
Tørkens høyde A [m] 8,1 8,6 9,1 9,6 10,6 11,1 12,1 7,2 8,7 10,2 11,2 12,2
Tørkens lengde B [m] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Tørkens bredde C [m] * 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Kornvolum [m³] 39,9 43,8 46,9 50 57 60,2 67,2 45,8 57,5 69,1 76,9 84,7
Tørkesonens volum [m³] 23,4 23,4 26,6 29,7 32,8 35,9 39 29,3 37,1 44,9 52,7 60,5
Bufferlager volum [m³] 16,5 20,4 20,4 20,4 24,2 24,2 28,1 16,5 20,4 24,2 24,2 24,2
Elevator [t / time] 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100
Elevatorens min. høyde [m] 12,25 13 13,5 14 15 15,5 16,5 12 13,5 15 16 17
Anbefalt brenner [kW] 500 500 750 750 750 1 000 1 000 750 750 1 000 1 000 2 x 750
M4 Utmater volum 1,8m3 Nedre cellens volum 2,9m3 Tørkecellens volum (høyde 0,5m) 6,8m3 Bufferlager volum (høyde 0,5m) 3,8m3 Takets volum 1m3
M5 Utmater volum 2,3m3 Nedre cellens volum 3,7m3 Tørkecellens volum (høyde 0,5m) 3,9m3 Bufferlager volum (høyde 0,5m) 4,9m3 Takets volum 1,2m3

Kornvolumet er beregnet med hvete, 18% fuktighetsinnhold. Tørking, med høyere fuktighetsforhold øker kornet › fyllvolumet er lavere. Verdiene er teoretisk beregnet og kan variere avhengig av lokale forhold og egenskapene til kornet. Den veiledende verdien for minimum tørkesats er 40% av kornvolumet.

* Uystyrets bredde er avhengig av effekten og typen varmekilde.