uunit_nosto2016.jpg

Mepu brennere — økonomiske og effektive varmekilder

Mepu's overtrykksbrennere og undertrykksbrennere er kjent for holdbarhet og høy effektivitet, de produserer effektivt varme med olje, gass eller bioenergi. 

Brennkammerene og varmevekslerene er produsert i varmebestandigt og rustfritt stål.