Med effektive direkte gassbrennere utnyttes energien fullt ut - 100% effektivitet

Mepus direkte gassbrennere kan bruke naturgass eller flytende gass somgir en svært ren forbrenning. Røykgassene kan ledes direkte inn i tørkeluften så ingen energi går til spille.

Effekten kan justeres trinnløst med til 10% av den nominelle effekten.
 

lataa_mepu.jpg
 

Kanal brennere 175 - 4650 kW

 

Linje brennere 814 - 16280 kW