Klar til bruk varmluftsovner

En enkel og økonomisk varmeløsning

Mepus effektive gass eller oljedrevne varmluftsovner sikrer tilgang på varm luft der det måtte være behov.

Både faste og flyttbare varmluftsovner kan brukes til en mengde oppvarmingsbehov. Det være seg industrihaller, byggeplasser, veksthus eller verkstedet. Varmeovnene tåler frost og kan lagres kaldt når de ikke er i bruk.

Virkningsgraden er høy og investeringskostnadene lave. De stillegående varmluftsovnene gir også god ventilasjon og luftsirkulering.

De fastmonterte ovnene trenger kort monteringstid. De mobile er allerede klare til bruk. Det eneste som behøves er el-tilgang og en oljetank. De fastmonterte ovnene kan leveres med utsyr for tilkobling til luftkanaler.
 

Tilleggsutstyr

  • Romtermostat med 10m ledning
  • Oljespyd med 4m slange
  • Beskyttet tidsur med døgn og ukeprogram

 

 

lamminilma01.jpg

 

Stasjonære varmere Eki 30 Eki 30 k Eki 60 Eki 60 k Eki 90 Eki 90 k Eki 125 Eki 125 k
A [cm] 57 57 78 78 103 103 111,5 111,5
B [cm] 39 39 44 44 65,5 65,5 97,5 97,5
C [cm] 113,5 - 138 - 176 - 231 232,5
D [cm] 53,5 53,5 65,5 65,5 85 85 124 124
E [Ø cm] 16 16 16 16 16 16 16 16
F [cm] 81,5 81,5 100 100 159 159 178,5 178,5
G [Ø cm] - 39,5 - 39,5 - 49,5 - 63
Max. brensel effekt (10bar) [kW] 21.4 21.4 40.3 40.3 80 80 132.4 132.4
Vekt [kg] 65 67 115 117 250 252 315 317
Vifte [kW] 0.3 0.3 0.45 0.45 2.2 2.2 3 3
Luftmengde [m³ / h] 2 200 2 200 3 000 3 000 4 500 4 500 6 500 6 500
Munnstykke [gal] 0,5 / 0,65 0,5 / 0,65 1.25 1.25 2 2 3 3
Oljeforbruk (10bar) [l / h] 2,3 / 3 2,3 / 3 5.6 5.6 9 9 13.5 13.5
El-effekt [kW] 0.32 0.32 0.45 0.45 2.3 2.3 3.1 3.1
Elektrisk 1 fas 1 fas 1 fas 1 fas 3 fas 3 fas 3 fas 3 fas
Sikringsstørrelse [A] 10 10 10 10 10 10 10 10
Nominell spenning [V] 230 230 230 230 400 400 400 400
Max. spenningsvariasjon [%] 4 4 4 4 4 4 4 4
Nominell frekvens [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50
                 
Oppvarmingsvolum: lager [m3] 1 100 1 100  2 300  2 300  3 000  3 000  4 750  4 750 
Oppvarmingsvolum: verksted [m3] 900 900  1 850  1 850  2 400  2 400  3 950  3 950 
Oppvarmingsvolum: bilgarasje [m3] 400 400  850  850  1 100  1 100  1 800  1 800 
Oppvarmingsvolum: veksthus av plast [m3] 110 110  225  225  300  300  450  450 
Mobile varmeovner Eki 60 s Eki 120 s
A [cm] 175 195,5
B [cm] 100 111,5
C [cm] 39,5 39,5
Max. brensel effekt (10bar) [kW] 43.9 83
Vifte [kW] 0.7 0.9
Luftmengde [m³ / h] 3 000 6 000
Munnstykke [gal] 1 2
Oljeforbruk (10bar) [l / h] 2,3 - 5 3,5 - 10
El-effekt [kW] 0.45 1.2
Sikringsstørrelse [A] 10 10
Nominell spenning [V] 400 400
Max. spenningsvariasjon [%] 4 4
Nominell frekvens [Hz] 50 50