Pålitelige og fleksible styringssystemer

Mepus kontrollsystem er fleksible og trygge å bruke. På grunn av pålitelige systemer er bruken av tørkeanleggene enkelt. Styringssystemene for tørkesystemet kan tilpasses etter kundens behov. Ulike alternative løsninger fra konvensjonell tørkeautomatisering til fullt automatiserte styringssystemer.

Inkluderer: BASIC SEMI AUTO
Justerbar fyllingskontroll x x x
Måler for innløps og utløpstemperatur x x x
Inverterstyring for materen x x x
Potentialfrie relesignaler til kundens styringssystem, f.eks. av fyllings og tømmingstransportør x x x
7″ touch skjerm x
Sensor i kon x
Funksjoner: BASIC SEMI AUTO
Fylling, tørking, tømming x x x
Forhåndsinnstilte verdier, f.eks. tørketemp x x x
Fylling avbrytes automatisk når tørken er full x x x
Tørken går automatisk over til kjøling når inntilt verdi er nådd, kjøling innstilles på tid x x x
Fylling starter automatisk når det er korn i tippesjakten x x
Tørken går automatisk over til tørkefasen etter fylling x x
Tørken går automatisk over til tømming etter tørking og kjøling x
Det er mulig å programmere flere gjerntakelser x
Manuell styring x x x

Tilleggsutstyr

Fjernstyring som lar brukeren styre tørken fra telefon, nettbrett eller pc. Kun tilgjengelig i Auto systemet.


En sensor kan monteres i taket på tørken for å kontrollere fyllingsgraden/ hindre overfylling. Sensoren kan justeres.


Ved bruk av GSM-alarmen kan brukeren hente data om både tørkesystemets plassering og eventuelle feilsituasjoner. De forskjellige faser av tørkeanlegget lagres i operativsystemminnet og sendes til brukeren i form av en tekstmelding når man overfører fra en fase til en annen.


Alarmsystemet overvåker og oppdager overoppheting i tørken. Systemet passer alle styrresystemer. Når alarmen utløses gir den et lydsignal og stanser alle funksjoner. Du kan også få varsel på telefon.


LIROS-systemet gir mer presis kontroll av kornets fuktighet i tørken. Med dette systemet kan du kontrollere tørkeprosessen mot dine valgte og innstilte verdier.

Disse kan monteres under tørkens nederste del og gir en nøyaktig oversikt over mengen korn som passerer tørken.


Denne kan brukes for å justere trinnløst el-motorenes hastighet. Passer godt til vifter og transportører.