Stort utvalg tippgroper

I Mepus utvalg er det både store og små tippesjakter til enhver kundes behov. Utvalget inkluderer overkjørbare sjakter, selvbærende sjakter utstyrt med kjederedlere eller skruer. Skruetransportører og elevatorer passer perfekt til Mepus tørker og annet utstyr. Fra utvalget er det enkelt å bygge funksjonelle enheter som er godt egnet for kornhåndteringen.

En langsgående og en tverrstilt tippesjakt

En tradisjonell 1,3m3 tippesjakt som kan tilpasses alle tørker. Bunnskrue som bringer kornet til elevator. På modeller med koppelevator er skruen utstyrt med egen motor. Tippeskjakten kan enkelt kobles fra tørken.

 

Sjaktgrop

Tippesjakt som bygges (skrus sammen) innefor betongvegger kan ha transportør i bunnen eller direkte fall mot elevator. Egner seg både i tørkehus og til mobile tørker. Stålramme som understell til sjakt og kjørbar rist over sjakt kan også leveres.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [m3]
2 x 4 3 950 1 890 3 032 7,6
2 x 5 4 950 1 890 3 032 9,5
2,5 x 5 4 950 2 390 3 618 12,4
3 x 6 5 950 2 890 4 229 21

En grunn tippesjakt med skrapetransportør

En tippesjaktløsning for montering på flat mark, utstyrt med en skrapetransportør som bringer kornet til elevatoren. Dette tillater tipping av større mengder korn som mates inn med f.eks. lessapparat. Skrapetransportøren tilpasses elevatorens kapasitet. Sjakten trenger ingen støttekonstruksjon. Tipphøyden blir høyere enn med nedsenket sjakt.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] [m3]
KTG (60t) 2 500 600 5 901 1 260 2
KTG (60t) 3 500 600 6 900 1 260 3
KTIG 30-40 (80t) 2 500 600 6 543 1 500 2,5
KTIG 30-40 (80t) 3 500 600 7 543 1 500 3,5
KTIG 30-40 (100t) 2 500 600 6 554 1 500 2,5
KTIG 30-40 (100t) 3 500 600 7 554 1 500 3,5

Tippesjakt med skrapetransportør

En noe høyere tippesjakt som enkelt kan monteres på flat mark og som kan monteres fleksibelt i forhold til elevatoren. Skrapetransportøren må tilpasses elevatorens kapasitet.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [m³]
KTG (60t) 4 000 600 7 400 7
KTG (60t) 6 000 600 9 400 10
KTG (60t) 8 000 600 11 400 14
KTIG 30-40 (80t) 4 000 600 8 043 7
KTIG 30-40 (80t) 6 000 600 10 043 10
KTIG 30-40 (80t) 8 000 600 12 043 14
KTIG 30-40 (100t) 4 000 600 8 054 7
KTIG 30-40 (100t) 6 000 600 10 054 10
KTIG 30-40 (100t) 8 000 600 12 054 14

Stor tippesjakt med skrapetransportør

En mer robust versjon av den lave Mepu tippesjakten med de samme egenskaper. Passer til alle tørker med koppelevator. Størrelsen gjør at den også brukes som bufferlager.

For store tippesjakter (lengde 3189mm eller 4270mm) kan det tilbys stål overbygg. Overbyggets høyde kan økes med ekstra seksjoner.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [m³]
KTG (60t) 2 180 600 5 400 9
KTG (60t) 3 180 600 6 400 12
KTG (60t) 4 270 600 7 400 18
KTIG 30-40 (80t) 3 180 600 7 043 12
KTIG 30-40 (80t) 4 270 600 8 043 18
KTIG 40-40 (100t) 3 180 600 7 053 12
KTIG 40-40 (100t) 4 270 600 8 053 18
KTIG 40-40 (100t) 6 285 600 10 053 24

Overkjørbar tippesjakt med skrapetransportør

Større tippesjakt som monteres i nedsenket betonggrop. Skrapetransportør med stor kapasitet. Bredde 3m, lengde opp til 5m.

Tippesjakten har bratte vegger med glatt overflate som sørger for at kornet glir lett mot bunntransportøren. Stor inspeksjonsluke letter rengjøringen.

Som tilleggsutstyr leveres kraftige stålbjelker og stålrist som tåler tunge kornlass med traktor eller lastebil. Skrapetransportøren tilpasses elevatorens kapasitet.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [kg] [m³]
KTG (60t) 2 980 2 632 1 500 630 9,5
KTG (60t) 3 480 2 632 2 000 730 11,5
KTG (60t) 3 980 2 632 2 500 840 13,5
KTG (60t) 4 480 2 632 3 000 950 16
KTG (60t) 4 980 2 632 3 500 1 050 18
KTIG 20-40 (60t) 2 980 2 632 1 500 620 9,5
KTIG 20-40 (60t) 3 480 2 632 2 000 720 11,5
KTIG 20-40 (60t) 3 980 2 632 2 500 820 13,5
KTIG 20-40 (60t) 4 480 2 632 3 000 920 16
KTIG 20-40 (60t) 4 980 2 632 3 500 1 020 18
KTIG 30-40 (80t) 2 980 2 592 1 500 620 9,5
KTIG 30-40 (80t) 3 480 2 592 2 000 720 11,5
KTIG 30-40 (80t) 3 980 2 592 2 500 820 13,5
KTIG 30-40 (80t) 4 480 2 592 3 000 900 16
KTIG 30-40 (80t) 4 980 2 592 3 500 1 000 18
KTIG 40-40 (100t) 2 980 2 552 1 500 600 9,4
KTIG 40-40 (100t) 3 480 2 552 2 000 700 11,5
KTIG 40-40 (100t) 3 980 2 552 2 500 800 13,6
KTIG 40-40 (100t) 4 480 2 552 3 000 890 15,6
KTIG 40-40 (100t) 4 980 2 552 3 500 980 17,7

Galleri