Opis akt osobowych zgodnie z art. 10 i 24 ustawy o danych osobowych (523/1999)
 

Administrator i osoba kontaktowa

Mepu Oy
Identyfikator biznesowy 2761878-3
Mynämäentie 59
21900 Yläne, Finlandia
Tel. +358 2 275 4444

Osoba kontaktowa Seppo Kuosmanen
seppo.kuosmanen@mepu.com
 

Cel i kryteria przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie relacjami z klientami i innymi relacjami współpracy, administracja, marketing i sprzedaż na odległość oraz planowanie i rozwój działalności biznesowej Mepu Oy. Kryterium jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.
 

Informacje przechowywane w rejestrze

Rejestr może zawierać następujące informacje:

  • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail
  • Informacje o kliencie: numer klienta, historia zamówień, informacje o rozliczeniach i zadłużeniu
  • Opinie klientów
  • Informacje o zezwoleniach i zakazach marketingowych
  • Wszelkie inne informacje niezbędne do celów rejestru

 

Typowe źródła danych

Dane osobowe są zbierane głównie od osób, których dane są rejestrowane. Dane mogą być również zbierane i aktualizowane z rejestrów publicznych i handlowych.
 

Typowe ekstradycje i transfery danych poza UE/EOG

Tam, gdzie to możliwe, Mepu Oy przechowuje dane osobowe w wybranym i bezpiecznym centrum danych zlokalizowanym w Europie. Niektórzy usługodawcy mogą korzystać z serwerów zapasowych zlokalizowanych poza UE/EOG.
 

Zasady ochrony zbiorów danych

Dostęp do nich mają tylko osoby, których powierzone zadania wymagają zarządzania danymi w rejestrze. Rejestr chroniony jest osobistymi identyfikatorami użytkowników i hasłami.
 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu i żądania poprawienia lub usunięcia dotyczących jej danych zapisanych w zbiorze danych osobowych. Żądanie takie należy złożyć w formie pisemnej do osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z danymi. Wniosek musi być podpisany. Żądanie można również złożyć w głównym biurze administratora pod adresem Mepu Oy, Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finlandia.