Niezawodne oraz elastyczne systemy sterowania

Systemy sterowania Mepu są elastyczne oraz łatwe w użytkowaniu. Dzięki niezawodnym systemom, użytkowanie suszarni jest łatwe i bezproblemowe. System sterowania suszarnią można dopasować do potrzeb klienta. Wachlarz dostępnych opcji sięga od tradycyjnych automatów suszenia do w pełni zautomatyzowanych systemów sterowania.

Zawiera: BASIC SEMI AUTO
Redgulowana kontrola napełniania x x x
Pomiar temperatur wejściowej i wyjściowej x x x
Controla inwerterowa przesypu x x x
Sygnały przekaźnikowe do systemu sterowania klienta np. dla przenośników napełniania lub rozładunku x x x
Wyświetlacz 7″ x
Czujnik kosza x
Funkcje: BASIC SEMI AUTO
Napełnianie, suszenie, wyładunek x x x
Nastawione wartości, np. temperatura suszenia x x x
Napełnianie zatrzymuje sięautomatycznie kiedy suszarania jest pełna x x x
Suszarnia automatycznie przechodzi do trybu chłodzenia po osiągnięciu zadanej temperatury, chłodzenie zakończy się po określonym przez użytkownika czasie x x x
Napełnianie rozpocznie sięautomatycznie, kiedy w koszu przyjęciowym będzie znajdowało się ziarno x x
Suszarnia automatycznie przechodzi w tryb suszenia po zakończeniu napełniania x x
Suszarnia automatycznie przechodzi w tryb opróżniania po zakończeniu suszenia x
Możliwość zaprogramowania wykonania kilku funkcji pod rząd x
Ręczna obsługa x x x

Akcesoria

Zdalne sterowanie pozwala rolnikowi monitorować proces suszenia i przechowywania ziarna oraz zarządzać nim za pomocą smartfona, tabletu lub komputera. Dostępne tylko w systemie Auto.


Czujniki pojemnościowe zostały zaprojektowane w celu zautomatyzowania sterowania urządzeniami do obróbki ziarna. Dostępny jest specjalny zacisk, który jest zamontowany na suficie silosu. Wysokość zacisku można regulować.


Przy pomocy powiadamiania GSM użytkownik może uzyskać informacje o stanie suszarni oraz potencjalnych usterkach. Poszczególne etapy suszenia są zapisywane w pamięci systemu sterowania i wysyłane do użytkownika poprzez SMS, jeśli ten się przemieszcza w trakcie procesu.


System wykrywania pożaru jest przeznaczony do wykrywania przegrzania w suszarni. Jest odpowiedni dla wszystkich jednostek sterowania. Gdy suszarniaa jest przegrzana, system emituje alarm dźwiękowy i zatrzymuje pracę urządzenia. Opcjonalnie możesz otrzymać alert jako wiadomość tekstową na swój telefon.


System LIROS zapewnia dokładniejszą kontrolę wilgotności ziarna w suszarniach porcjowych. Instalując system, zawsze uzyskujesz pożądaną i prawidłową zawartość wilgoci.

Zestaw wagowy zamontowany pod podstawą suszarni ułatwia rejestrację suszonego ziarna. 4 do 10 czujników (10t lub 20t) w zależności od całkowitego wymaganego obciążenia.


Inwerter możę byćwykorzystany do bezstopniowej kontroli prędkości obrotowej silników elektrycznych. Główne zastosowanie to różnego rodzaju przenośniki i wentylatory.