ksnosto.jpgK-serien mobiltork  ekonomisk och effektiv spannmålstorkning

Mepus K-serien mobiltork är en prisvärd, kraftfull och mycket snabbt i bruk tagbar varmluftstork. Den flyttbara mobiltorken som enkelt går att flytta från en plats till en annan.

K-seriens mobiltork har koniskt botten, torkelement med åskonstruktion, elevator, förrensare, ugn samt mataranordning med roterande matarvalsar.
 

Snabbt i bruk tagbar utan höga kostnader

Den lätt använda och funktionssäkra mobiltorkens fördelar jämfört med traditionella, byggbara silotorkar är lägre kostnader, snabbt i bruk tagbar, torkeffektiviteten och torkens höjd.
 

Effektiv även i krävande förhållanden

Den tekniskt sett hög kvalitativa mobiltorken bibehåller en jämn torkningseffekt även i krävande förhållanden och torkar energieffektivt även vått spannmål. Mobiltorken passar för torkning av de flesta spannmål, samt för torkning av mindre spannmål. Utmatningsapparaten är utrustad med frekvensomformare.

Sortimentet av K-seriens mobiltorkar, som varit populära i Finland redan under flera årtionden, säljs även utomlands, där maskinernas hållbarhetskrav ofta är flera gånger högre än i Finland.
 

ladda.jpg kontakta.jpg

 

Produktegenskaper

m5-01.jpg1. Elevator

Effektiv skopelevator (60 - 100 t/h) har en tappväxelmotor med låg ljudnivå och pålitlig elevator möjliggör effektiv och skonsam spannmålsöverföring.

 

m5-02.jpg2. Förrenssare, spridratalrik och bottenaspiratör

Alla modeller har förrensare som spannmålen passerar både vid inlastning och kontinuerligt under torkning, skiljer effektivt bort damm, boss och skräp. Den roterande spridarplattan under rensen fördelar spannmålen över hela spannmålsbehållarens yta. Utsugsfläkt i botten tar bort damm och fukt.

 

m5-02.jpg3. Provtagningsutrustning

Från provtagningsanordningen är det lätt att följa med torkningsförloppet.

 

m5-02.jpg4. Fånluftsskanaler

Fånluftsskanaler (standard) M 180k - M 205k Ø500mm, M 240k - M 420k Ø630mm.
 

5. Spannmålsbehållare

Våt spannmål sväller vid uppvärmning. Medan torkningsprocessen fortskrider minskar spannmålsvolymen avsevärt. Spannmålstanken är optimerad för att fungera i alla förhållanden. Material: galvaniserat stål.

 

m5-02.jpg6. Torkceller

Torkcellerna är av sk. åsbalkstyp, vilka är placerade sida vid sida. Varm luft blåses i värmekanalen mellan torkcellerna, vilket innebär att värmeförlusten är mycket liten. Alla modeller har stängningsluckor ämnade för torkning av mindre mängder. Då fås även de mindre satserna torra effektivt. Helförzinkat struktur.

 

m5-02.jpg7. Matanordning

Alla modeller är utrustade med roterande matarvalsar med justerbar hastighet, under dem finns bottenklaffarna. Torkelementen med åskonstruktion garanterar en jämn torkning och rörelse under alla förhållanden. Torken är också lämplig för torkning av småkärnig spannmål. Cirkulationshastigheten styrs steglöst med frekvensomformare.
 

8. Bottenkoner

Den spetsiga bottenkonen säkerställer i alla situationer sädesflödet i en sluten krets. Avlägsnandet av damm och fukt under torkprocessen sker med utsugsfläkten i botten.

 

m5-02.jpg9. Torkpanna och elektrifiering

Mepus energieffektiva varmluftspannor 210 - 500kW, värmen och fläktkapaciteten är tillräcklig, även under svåra förhållanden. Elektrifieringen och automationen för torken är förinstallerad. Styrningen säkerställs av en korrekt och lätt justerbar elektronisk torkningstermostat med digital nummerdisplay. Torken är färdig att användas när maskinen är ansluten till elnätet och oljebrännaren installerats till oljetanken.

 

m5-02.jpg10. Ramen

Torkanordningen är monterad på en stadig stålbalksram. Torken kan också flyttas om det behövs. Vid torkning bör torken stödas mot plattan med stödbenen som hör till standardutrustningen. Den löstagbara dragbommen sparar utrymme och gör torken ännu mer behändig.
 

Tilläggsutrustning

  • Ett brett utbud av tippgropar
  • Kanaldammsugare
  • Cyklonsystem för elevatorer och förrensare
  • Förhöjning av spannmålsbehållare
  • Motoriserade vägdelare

Modell M 180k M 205k M 240k M 275k M 300k M 365k M 420k
Bredd (transport / användning) [m] 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87
Transportlängd [m] 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
Transporthöjd [m] 4,25 4,25 4,25  3,85  3,85  3,85  3,85
Arbetslängd (max / min) [m]  8,08 / 6,85   8,08 / 6,85   8,08 / 6,85   8,08 / 6,85   8,08 / 6,85   8,08 / 6,85   8,08 / 6,85
Maskineriets höjd (upp till däck) [m] 4,3 / 4,6 4,8 / 5,1 5,5 / 5,8 6,3 6,8 8 / 9,7 9,7
Elevatorns höjd [m] 8,25 8,75  9,5  10  10,5  11,75  13,5 
Spannmålskapacitet [m3] 16,3 18,4  21,6  25,1  27,2  33,9  39,4 
Min. torkbatch [m3] 3,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 12
Maskineriets vikt [t] 5 6 7 7,5  8 8,5  9,4 
Varmluftspanna rekomendation [kW] 250 / 300 250 / 400  310 / 400 400 500 500 500
Säkringsstorlek, standardmaskin [A] 25 32 32  32  50  50  50 
Effektbehov, standardmaskin [kW] 11 / 17.75 15 / 17.75  21.25  22  25.55  26.55  27.55 

Spannmålsvolymen beräknats med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning, med  högre fukt procenter expanderar spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och egenskaperna för spannmålet.

 

Introduktion Video

 

Installationsvideo