M-serien stora mobiltork  tillförlitlig och högkvalitativ spannmålstorkning

Vid konstruktionen av Mepus nya praktiska M-serie, har det särskilt satsats på driftsäkerhet och användarvänlighet.

M-series torkar baserar sig på samma beprövade teknik som för en pålitlig hög effektiv, ständigt i bruk varande Mepu tork. Den långt utvecklade torktekniken garanterar förutom hög kvalitet även att spannmål torkar snabbt och energieffektivt.
 

Torken, pannan och tippfickan kan flexibelt placeras

Den nya M-mobiltorkmodellenn är en mångsidig helhet, vars tork-, pann- och tippfickaenhet kan flexibelt placeras enligt kundens behov. M-series mobiltorkmodellen har konstruerats och tillverkats i Finland.

 

ladda.jpg

 kontakta.jpg

 

Produktegenskaper

1. Bottenkonen och skruvtransportören

Den spetsiga konen med släta väggar säkerställer spannmålsflödet hela tiden. Konen är lätt att rengöra från de stora serviceluckorna. 8" skruvtransportören förflyttar spannmålet effektivt. Mellan skruven och bottenrännan finns ett brett mellanrum, vilket säkerställer en skonsam överföring av spannmålet. Bottenrännan är lätt åtkomlig för rengöring. Som tilläggsutrustning bottenränna med snabblåsning.

 

m5-02.jpg2. Matanordningen

De roterande matarvalsarna med justerbar hastighet säkerställer en smidig spannmålsrotation under alla förhållanden. Tack vare de öppningsbara bottenluckorna går det enkelt och snabbt att rengöra torken. Spannmål som flyger in i luftkanalerna, återförs till mataren.

 

m5-03.jpg3. Luftkanalerna

Luftkanalernas insida är slät, så spannmålet fastnar inte, och behovet av underhåll är minimalt. Tack vare de stora underhållsluckorna går det enkelt och snabbt att göra service.
 

4. Torkceller

De åskonstruerade torkcellerna garanterar att luft och spannmål effektivt blandas, på så sätt fås ett jämnt och energieffektivt torkningsresultat. Torkcellerna hålls rena tack vare de släta inre ytorna.

 

m5-05.jpg5. Spannmålsbehållare

Tack vare den hållbara spannmålsbehållaren med slät yta invändigt, rinner spannmålet ner i torkcellerna även vid våta förhållanden.
 

6. Elevator

Den effektiva och tysta skopelevatorn med raka rör (60 - 100t / h), säkerställer en snabb påfyllning och tömning av torken. På den övre ändan av elevatorn finns en lättmanövrerad 3-vägsdelare, med hjälp av den kan spannmålsflödet ändras till torken, till direktutlastning eller till transportör.

 

m5-07.jpg7. Förrens och spridartalrik

Förrensaren som spannmålen passerar både vid inlastning och kontinuerligt under torkning skiljer effektivt bort damm, boss och skräp. Den roterande spridarplattan under rensen fördelar spannmålen över hela spannmålsbehållarens yta.

 

m5-08.jpg8. Axiala fläkt

Axialfläkt för energieffektiv luftinblåsning.

 

m5-09.jpg9. Ramen

Torkanordningen har monterats på en stabil stålbalksram.
 

10. Värmekällan

De energieffektiva pannorna av Mepu har tillräckligt med värme- och luftflödeskapacitet även för krävande förhållanden.

 

m5-11.jpg11. Säkerhetsutrustning

Levereras med en enkel och logisk kontrollpanel med hjälp av den är torken mycket lätt att använda.

Som tilläggsutrustning kontrollpanel för omfattande system.

 

Tilläggsutrustning

  • Ett brett utbud av tippgropar
  • Direktgasbrännare
  • Centrifugalfläktar
  • Kanalaspiratörer (vid övertryckspanna)
  • Damåtskiljningspaket för elevatorn och centrifugalfläktar
  • Kontrollpaneler för omfattande system
  • Förhöjning av spannmålsbehållare
  • Motoriserade vägdelare
Modell M4-35 M4-39 M4-42 M4-45 M4-52 M4-55 M4-62 M5-38 M5-51 M5-63 M5-71 M5-79
Maskineriets höjd A [m] 8,1 8,6 9,1 9,6 10,6 11,1 12,1 7,2 8,7 10,2 11,2 12,2
Maskineriets längd B [m] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Maskineriets bredd C [m] * 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 3,1 - 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Spannmålskapacitet [m³] 39,9 43,8 46,9 50 57 60,2 67,2 45,8 57,5 69,1 76,9 84,7
Torkzonens kapacitet [m³] 23,4 23,4 26,6 29,7 32,8 35,9 39 29,3 37,1 44,9 52,7 60,5
Buffertkapacitet [m³] 16,5 20,4 20,4 20,4 24,2 24,2 28,1 16,5 20,4 24,2 24,2 24,2
Elevator [t / h] 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100
Elevatorns min. höjd [m] 12,25 13 13,5 14 15 15,5 16,5 12 13,5 15 16 17
Varmluftspanna rekomendation [kW] 500 500 750 750 750 1 000 1 000 750 750 1 000 1 000 2 x 750
M4 Utmatningsapparat volym 1,8m3 Nedre cellen volym 2,9m3 Torkcellens volym (höjd 0,5m) 6,8m3 Buffert volym (höjd 0,5m) 3,8m3 Takets volym 1m3
M5 Utmatningsapparat volym 2,3m3 Nedre cellen volym 3,7m3 Torkcellens volym (höjd 0,5m) 3,9m3 Buffert volym (höjd 0,5m) 4,9m3 Takets volym 1,2m3

Spannmålsvolymen beräknats med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning, med  högre fukt procenter expanderar spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och egenskaperna för spannmålet. Det vägledande värdet för min. torkbatch är 40% av spannmålsvolymen.

* Utrustningens bredd beror på effekten och typen av värmeanordning.