Silo med koniskt botten i betong

Det finns flera tömningsalternativ för Mepu-silorna. I silon med koniskt botten i betong är borrgenomföringen noggrant planerad, så att den är tillräckligt stor, så att silon kan tömmas med den mest effektiva och robusta, dragande Wheatheart-skruv.

 

ladda.jpg

kontakta.jpg