Genast färdiga varmluftpannor

Mepus effektiva, med olja eller gas fungerande värmepannor säkrar värmetillgången i alla situationer och producerar varm luft omedelbart. Värmarnas effektklasser 30 - 120kW.

Både fasta eller flyttbara varmluftspannor kan användas till både stora eller små objekt. De lämpar sig utmärkt till exempel till industrihallar, byggnadsplatser, lager, växthus eller målerier.

Luftvärme är en lätt, fördelaktig och snabb värmelösning. Verkningsgraden för en ekonomisk luftvärme är hög och investeringskostnaderna låga. De i sin gång tysta varmluftspannorna kan utom till värme också användas till ventilation.

De fasta värmarna kan snabbt tas i användning. De mobila värmarna är genast färdiga för användning, därtill behövs endast ett uttag för elektricitet och en oljebehållare. De fasta värmarna kan förses vid behov också med en kon för blåsning uppåt till luftkanaler. Värmarna har inga frysbara komponenter och kan således lämnas i ett kallt utrymme även då de inte är i användning.
 

Tilläggsutrustning

  • inkapslad rumstermostat med ca 10m ledning
  • oljemontage med 4m slang
  • inkapslad klock-koppling med dygns- och veckoprogram

 

ladda.jpg kontakta.jpg

 

lamminilma01.jpg

 

Stationära värmare Eki 30 Eki 30 k Eki 60 Eki 60 k Eki 90 Eki 90 k Eki 125 Eki 125 k
A [mm] 570 570 780 780 1 030 1 030 1 115 1 115
B [mm] 390 390 440 440 655 655 975 975
C [mm] 1 135 - 1 380 - 1 760 - 2 310 2 325
D [mm] 535 535 655 655 850 850 1 240 1 240
E [Ø mm] 160 160 160 160 160 160 160 160
F [mm] 815 815 1 000 1 000 1 590 1 590 1 785 1 785
G [Ø mm] - 395 - 395 - 495 - 630
Max. bränsle-effekt (10bar) [kW] 21.4 21.4 40.3 40.3 80 80 132.4 132.4
Vikt [kg] 65 67 115 117 250 252 315 317
Fläkt [kW] 0.3 0.3 0.45 0.45 2.2 2.2 3 3
Luftflödet [m³ / h] 2 200 2 200 3 000 3 000 4 500 4 500 6 500 6 500
Munstycke [gal] 0,5 / 0,65 0,5 / 0,65 1.25 1.25 2 2 3 3
Oljeförbrukning (10bar) [l / h] 2,3 / 3 2,3 / 3 5.6 5.6 9 9 13.5 13.5
El-effekt [kW] 0.32 0.32 0.45 0.45 2.3 2.3 3.1 3.1
Elektrifiering 1-fas 1-fas 1-fas 1-fas 3-fas 3-fas 3-fas 3-fas
Säkring [A] 10 10 10 10 10 10 10 10
Nominell spänning [V] 230 230 230 230 400 400 400 400
Max. spänningsvariation [%] 4 4 4 4 4 4 4 4
Nominell frekvens [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50
                 
Uppvärmningsvolymer: lager [m3]  1 100 1 100  2 300  2 300  3 000  3 000  4 750  4 750 
Uppvärmningsvolymer: verkstad [m3] 900 900  1 850  1 850  2 400  2 400  3 950  3 950 
Uppvärmningsvolymer: bilgarage [m3]  400 400  850  850  1 100  1 100  1 800  1 800 
Uppvärmningsvolymer: växthus av plast [m3]  110 110  225  225  300  300  450  450 
Flyttbara värmare Eki 60 s Eki 120 s
A [mm] 1 750 1 955
B [mm] 1 000 1 115
C [mm] 395 395
Max. bränsle-effekt (10bar) [kW] 43.9 83
Fläkt [kW] 0.7 0.9
Luftflödet [m³ / h] 3 000 6 000
Munstycke [gal] 1 2
Oljeförbrukning (10bar) [l / h] 2,3 - 5 3,5 - 10
El-effekt [kW] 0.45 1.2
Säkring [A] 10 10
Nominell spänning [V] 400 400
Max. spänningsvariation [%] 4 4
Nominell frekvens [Hz] 50 50