Kall behållare för lagring av slaktkroppar

Cool Bio Box har utvecklats på en farm för att ta hand om det patologiska avfallet från fågelfän och svin. Att minska på behovet av att transportera döda djur medför en klar besparing och flexibilitet för farmarna. Därför är den tillräckliga volymen och frysningseffekten hos Cool Bio Box en ekonomisk lösning.

Cool Bio Box -produkterna är låsbara och försedda med uppbevaringsutrymmen med nedfrysningsmaskineri. Miljöteknologi till Cool Bio Box -kylcontainerns standardutrustning hör bl.a. Bio 10 Lumikko -kylmaskineriet, vilket har en automatisk avisning (460W), en kilowatts maskineri med ljusström och ett RST-förångningselement.

Standardutrustningar är också en på glidskenor utdragbar rostfri behållare, bassängens lyftlänkar (möjliggör lastning av uppsamlingsbil), väggarnas 50mm isolerings skivor av Finnfoam (med en 1mm glasfiberyta på vardera sidan) samt en målad stålram. Till tillsatsutrustningen hör modellenliga frontlastar applikationer samt en fågellucka.

Containerns mått: 240 x 200 x 140 cm
Bassängens mått: 185 x 150 x 70 cm
Total vikt: 830 kg
Produkten ska placeras i skugga. Omgivningens temperatur max +25 grader. Kylmaskinens max Δt -25 grader.

Galleri