För en mångsidig spannmålslagring

Med hjälp av Mepus mångsidiga elementsilosystem kan det snabbt byggas ett spannmåls lager till en ny eller en redan befintlig byggnad. Från de olika silomodulerna kan enkelt modifieras ett lagringsystem som passar kundens specifika behov och ifrågavarande utrymme.

Mepus elementsilor passar väl in i miljön. Vid uppbyggandet av de rektangulära elementsilorna, kan byggnadsutrymmet användas effektivt och stolparna kan installeras som en del av byggnadens bärande struktur. Elementen som är tätade med tätningsmassa passar direkt som ytterväggar. Elementen och stolparna kan även målas med önskad färg.

Mepu silosystemet är CE-märkt, dvs systemet uppfyller alla EU:s bestämmelser för hållbarhet och uppbyggnad. De vågräta profilerade elementen, som är tillverkade av galvaniserat stål, är snabba och enkla att installera. Silorna sätts ihop med bultsammanfogningar.
 

Det finns att välja mellan silon med plan botten eller koniskt botten

I utbudet finns både silon med plan botten och koniskt botten. Silorna med koniskt botten har en utloppsanslutning på 160 – 250 mm. Silorna med plan botten och koniskt botten kan förses med bland annat en manlucka. Silon med plan botten kan även utrustas med ett genomföringsrör, med direkt eller snett utlopp till siloväggelementet.

Utbudet av tilläggsutrustningen är brett och t.ex. olika skjutspjäll alternativ finns det många av.

Silo dimensionering

T = Sektion
H = Silo höjd
2 = Elementets tjocklek
1 = Silotolpens tjocklek

Galleri