Mobiltorkar

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D00124 Monteringsanvisning K-serie
Dimensionering av benens placering i K-serien
D00125 Brukanvisning K-serie
D00145 Reservdelsbok K-serie
Justering av arbets- och pausrelä K-serien
D03654 Brukanvisning M5-serie

Stationära och kontinuerliga torkar

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D10677 Monteringsanvisning S, M
D03845 Monteringsanvisning S, M, C
D03835 Brukanvisning S, M, C
D08335 Reservdelsbok S, M, C
D00223 Monteringsanvisning RCW
D00222 Brukanvisning RCW
D00262 Reservdelsbok RCW

Andra produkter

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D03464 Bruksanvisning för förrens
D03897 Bruksanvisning för Basic-system (C3 och C4)
D03897 Bruksanvisning för Auto-system (M och S)
D00118 Bruksanvisning för reläcenter
D00162 Bruksanvisning för GSM-larm

Kopplingsscheman

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
15098EKI 85-45
15027EKI 130-165J/N
15015EKI 285
EFS001 ME 150-300

Elevatorer och kedjetransportörer

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
ZSA010 Underhållsanvisning för elevator (serien L, I och H)

Transportörer L-serie

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
ZMA010 Elevator monteringsanvisning SE
ZMA0305 Skruvar monteringsanvisning KTA/KTAb
ZMA0302 Skruvar monteringsanvisning KTB
ZMA0308 Skruvar monteringsanvisning KTBU KTBU
ZMA0300 Skruvar monteringsanvisning KTF
ZMA0303 Skruvar monteringsanvisning KTF/R
ZMA0301 Skruvar monteringsanvisning KTFb
ZMA0304 Skruvar monteringsanvisning KTG

Transportörer I-serie

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
ZMA012 Elevator monteringsanvisning SEI
ZMA03615 Skruvar monteringsanvisning KTIF-FR
ZMA03613 Skruvar monteringsanvisning KTIFb
ZMA0362 Skruvar monteringsanvisning KTIFg
ZMA03513 Skruvar monteringsanvisning KTIA
ZMA03539 Skruvar monteringsanvisning KTIBU
ZMA03611 Skruvar monteringsanvisning KTIF
ZMA03529 Skruvar monteringsanvisning KTIG
ZMA03561 Installationsanvisning för sveperskruv KTIS

Tryckskruvar

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D030263 Wheatheart UT installations- och bruksanvisning
D030642 Wheatheart WHR installations- och bruksanvisning
D00349 Bruksanvisning för skjutande skruvtransportör (5″ och 6″)
D00151 Bruksanvisning för U-skruv (5" och 6")
D00356 Installationsanvisning för dragande skruvtransportör (5" och 6")
D00175 Installationsanvisning för matningsregulator (6" och 8")

SVEA-transportörer

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
Installationsanvisningar för lastningsspole 200mm
Installationsanvisning för fast sveperskruv
Ritning av fast sveperskruv
Tilläggsinformation om fast sveperskruv
Brukanvisning för sveperskruv SVEA

Tippgropar

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D03730 L-serie tippgropar brukanvisning
D02363 D-serie tippgropar installationsanvisning och reservdelbok
D03721 H-serie tippgropar installationsanvisning och reservdelbok
D02375 Installationsanvisning och reservdelbok för skruvtippgrop
D02364 Installationsanvisning och reservdelbok för elementtippgrop
D02362 Installationsanvisning och reservdelbok för tippschakt

Torkpannor

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D03635 Bruksanvisning för torkpannor
D00160 Biougn bruksanvisning
Beställningsformulär för övertryckpanna
Beställningsformulär för flispanna

Värmare

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D00347 Eki 30 - 125 installations- och bruksanvisning
D03934 Eki 60s - 120s brukanvisning
Bruksanvisning för värmarens elcentral
D03935 Bruksanvisning för Thermox flyttbara värmare
D00361 Bruksanvisning för Hot Box värmekontainer

Silor

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D11998 Silor monteringsanvisning
D12961 Ø4,8m koniskt botten i stål monteringsanvisning
Ø4,8m konisk botten av stål för betong, armeringsbild
D12962 Ø5,6m koniskt botten i stål monteringsanvisning
Ø5,6m konisk botten av stål för betong, armeringsbild
Ø5,6m platt botten, armeringsbild
Ø5,6m konisk botten av betong, armeringsbild
D12963 Ø6,4m koniskt botten i stål monteringsanvisning
Ø6,4m konisk botten av stål för betong, armeringsbild
Ø6,4m platt botten, armeringsbild
Ø6,4m konisk botten av betong, armeringsbild
Ø7,2m platt botten, armeringsbild
Ø7,2m konisk botten av betong, armeringsbild

Industriella silor med koniskt botten i stål

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
6457 460-3T45 monteringsanvisning
6463 460-4T45 monteringsanvisning
6458 460-5T45 monteringsanvisning
6453 535-2T45 monteringsanvisning
6384 535-4T45 monteringsanvisning
6387 535-5T45 monteringsanvisning
6455 535-6T45 monteringsanvisning
6231 535-7T45 monteringsanvisning
6782 535-9T45 monteringsanvisning
6503 610-2T45 monteringsanvisning
6518 610-3T45 monteringsanvisning
6519 610-4T45 monteringsanvisning
6454 610-5T45 monteringsanvisning
6386 610-6T45 monteringsanvisning
Lyftanvisningar för små silor med koniskt botten (460, 535, 610)
350 3-9 T45 konisk botten av stål, armeringsbild
460 3-9 T45 konisk botten av stål, armeringsbild
535 3-9 T45 konisk botten av stål, armeringsbild
460 10-13 konisk botten av betong, armeringsbild
535 3-9 konisk botten av betong, armeringsbild
535 10-13 konisk botten av betong, armeringsbild
610 10-13 konisk botten av betong, armeringsbild
760 3-9 konisk botten av betong, armeringsbild

Industriella silor med plan botten

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
6450 460-6 monteringsanvisning
6447 460-9 monteringsanvisning
6568 535-4 monteringsanvisning
6520 535-5 monteringsanvisning
6231 535-7 monteringsanvisning
6448 535-10 monteringsanvisning
6459 610-4 monteringsanvisning
6454 610-5 monteringsanvisning
6902 610-7 monteringsanvisning
6608 610-9 monteringsanvisning
7126 687-5 monteringsanvisning
6388 687-6 monteringsanvisning
6655 687-9 monteringsanvisning
6462 760-7 monteringsanvisning
6452 760-8 monteringsanvisning
760-10 monteringsanvisning
7081 920-10 monteringsanvisning
6451 993-7 monteringsanvisning
6541 993-9 monteringsanvisning
6686 993-10 monteringsanvisning
6832 1070-18 monteringsanvisning
6383 1223-9 monteringsanvisning
460 3-9 platt botten, armeringsbild
535 3-9 platt botten, armeringsbild
610 3-9 platt botten, armeringsbild
687 3-9 platt botten, armeringsbild
760 3-9 platt botten, armeringsbild

Industriella silor: andra instruktioner

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
Borrens längd (genomföring 30°)
Installationshöjd för borrens genomföring 30°
Installationshöjd för borrens genomföring, med sveperskruv 30°
Borrens längd (genomföring 45°)
Installationshöjd för borrens genomföring 45°
Installationshöjd för borrens genomföring, med sveperskruv 45°
Borrarnas installationshöjder på olika silor
Monteringsanvisning för fullt ventilerat golv Ø9,93/9
6832 1070-18 Stöd och gångbroar
6832 1145-18 Stöd och gångbroar

Fodersilor

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
MANSG180T60IN SG180T60 monteringsanvisning
MANSG210T60IN SG210T60 monteringsanvisning
MANSG210T67IN SG210T67 monteringsanvisning
MANSG250T60IN SG250T60 monteringsanvisning
MANSG250T67IN SG250T67 monteringsanvisning
MANSG275T60IN SG275T60 monteringsanvisning
MANSG320T60IN SG320T60 monteringsanvisning
MANSG380T45IN SG380T45 monteringsanvisning
MANSG380T60IN SG380T60 monteringsanvisning

Elementsilos

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D00355 Svetsanvisningar för monteringsplattor för takpaket
D00268 Monteringsanvisningar för elementsilon
Design- och installationsanvisning för pakettork

Andra produkter

ID Instruktionsmanual FI SV EN RU EE LV
D10696 Einari dammcontainer monteringsanvisning
D00170 Sorterare Major 2000 brukanvisning
D00167 Cool Bio Box Brukanvisning
Taper Lock