Effektiv och jämn spannmålstorkning

Mepus tekniskt högkvalitativa kontinuerliga varmluftstorkar torkar spannmålet försiktigt och jämnt och energieffektivt. Torkarnas nyttoförhållande är högt.

C-seriens kontinuerliga torkarnas storlek, volym och effekt kan flexibelt ändras. Genom att ändra antalet värmesensorer och förvaringstankar, kan vi bygga åt kunden precis rätt storleks torkmaskineri.

Det galvaniserade materialet för C-seriens torkar, som är planerade och tillverkade i Finland, garanterar en lång livslängd. Som värmekälla för torkarna, kan det mångsidigt användas bland annat oljepanna eller direktgasbrännare.
 

Underhållet och servicen är enkel

De noggrant planerade torkcellernas täta åskonstruktion möjliggör en jämn och mild torkning utan risk för skadlig över- eller undertorkning. Torkens släta invändiga ytor är lätta att hålla rena, underhållet och servicen för torken är enkel och snabb.

I de mindre modellerna säkerställer matarvalsarna en exakt och jämn matning i alla förhållanden. De större modellerna har en brickmatare, vilket möjliggör en hög matningseffekt på kort tid. I de större torkarna kan dessutom luftströmmen stängas av under matningen, då minskar dammutsläppen avsevärt.
 

Ett stort utbud av tilläggsutrustning

I C-seriens alla modeller, kan antalet avkylningsceller för spannmålet ändras. I de större modellerna har bränningskanalen ett nät ovanpå som standardutrustning, vilket gör att spannmålet inte kan komma in i brännaren. Ett optimerat luftflöde i luftkanalerna säkerställer en effektiv och jämn torkning.

Som tilläggsutrustning kan det skräddarsys enligt kundens behov, bla. styrsystem, dammutsugningssystem, torkmaskineriets värmeisolering, ljuddämpare för huvudblåsaren samt för att underlätta rengöringen, serviceavsats och stegar inne i luftkanalen.
 

Produktegenskaper

  • Möjlighet att använda kylzonen för torkning vilket höjer torkens kapacitet med 25%
  • Värmekällan som en integrerad del av torkens huvudluftkanal
  • Justering av luftflödet kan ske avhängigt typen spannmål
  • Försedd med anordning för realtidskontroll av spannmålets fukthalt under hela tork- och avsvalningsprocesserna
  • Realtidsövervakning av utloppsluftens temperatur
  • Pekskärm med PLC-enhet för total processkontroll på ditt eget språk
  • Värmeisolering av lufthöljen sparar torkkostnaderna avsevärt (10 -20 % energibesparing)
  • Fläktarna kan utrustas med ett dammutsugningssystem
  • För att underlätta underhåll av fläktarna kan torken utrustas med en underhållsnivå
Modell C3-38 C3-52 C3-71 C5-123 C8-246 C10-339
Majs 120°C 20 – 15% [t / h] 11,2 20,2 27 44,9 95,9 134,8
Vete 100°C 18 – 13% [t / h] 12,3 22,2 29,6 49,3 105,2 147,9
Rybs 65°C 12 – 8% [t / h] 5,6 10,1 13,5 22,5 48 67,5
Spannmålsvolym [m3] 38 52 71 123 246 339
Maskineriets höjd [m] 12,5 16 20 18 22 24

Utomhuslufttemperatur 10°C och en relativ fuktighet på 70%. Spannmålsvolym beräknat med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning i högre fuktprocenter, expanderar spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena i tabellen är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och spannmålets egenskaper.

Galleri

Video