Tillförlitlig och högkvalitativ spannmålstorkning

Vid konstruktionen av Mepus nya praktiska M-serie, har det särskilt satsats på driftsäkerhet och användarvänlighet.

M-series torkar baserar sig på samma beprövade teknik som för en pålitlig hög effektiv, ständigt i bruk varande Mepu tork. Den långt utvecklade torktekniken garanterar förutom hög kvalitet även att spannmål torkar snabbt och energieffektivt.

Den nya M-mobiltorkmodellenn är en mångsidig helhet, vars tork-, pann- och tippfickaenhet kan flexibelt placeras enligt kundens behov.
 

Tilläggsutrustning

  • Direktgasbrännare
  • Centrifugalfläktar
  • Kanalaspiratörer (vid övertryckspanna)
  • Damåtskiljningspaket för elevatorn och centrifugalfläktar
  • Kontrollpaneler för omfattande system
  • Värmeisolering
  • Förhöjning av spannmålsbehållare
  • Motoriserade vägdelare

Produktegenskaper

Den spetsiga konen med släta väggar säkerställer spannmålsflödet hela tiden. Konen är lätt att rengöra från de stora serviceluckorna. 8″ skruvtransportören förflyttar spannmålet effektivt. Mellan skruven och bottenrännan finns ett brett mellanrum, vilket säkerställer en skonsam överföring av spannmålet. Bottenrännan är lätt åtkomlig för rengöring. Som tilläggsutrustning bottenränna med snabblåsning.

De roterande matarvalsarna med justerbar hastighet säkerställer en smidig spannmålsrotation under alla förhållanden. Tack vare de öppningsbara bottenluckorna går det enkelt och snabbt att rengöra torken. Spannmål som flyger in i luftkanalerna, återförs till mataren.

Luftkanalernas insida är slät, så spannmålet fastnar inte, och behovet av underhåll är minimalt. Tack vare de stora underhållsluckorna går det enkelt och snabbt att göra service.

De åskonstruerade torkcellerna garanterar att luft och spannmål effektivt blandas, på så sätt fås ett jämnt och energieffektivt torkningsresultat. Torkcellerna hålls rena tack vare de släta inre ytorna.


Tack vare den hållbara spannmålsbehållaren med slät yta invändigt, rinner spannmålet ner i torkcellerna även vid våta förhållanden.

Den effektiva och tysta skopelevatorn med raka rör, säkerställer en snabb påfyllning och tömning av torken. På den övre ändan av elevatorn finns en lättmanövrerad 3-vägsdelare, med hjälp av den kan spannmålsflödet ändras till torken, till direktutlastning eller till transportör.

Förrensaren som spannmålen passerar både vid inlastning och kontinuerligt under torkning skiljer effektivt bort damm, boss och skräp. Den roterande spridarplattan under rensen fördelar spannmålen över hela spannmålsbehållarens yta.

Axialfläkt för energieffektiv luftinblåsning.


Torkanordningen har monterats på en stabil stålbalksram.

De energieffektiva pannorna av Mepu har tillräckligt med värme- och luftflödeskapacitet även för krävande förhållanden.

Levereras med en enkel och logisk kontrollpanel med hjälp av den är torken mycket lätt att använda.

Som tilläggsutrustning kontrollpanel för omfattande system.

Modell M4-35 M4-39 M4-42 M4-45 M4-52 M4-55 M4-62 M5-38 M5-51 M5-63 M5-71 M5-79
Maskineriets höjd A [m] 8,1 8,6 9,1 9,6 10,6 11,1 12,1 7,2 8,7 10,2 11,2 12,2
Maskineriets längd B [m] 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Maskineriets bredd C [m] * 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 3,1-4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Spannmålskapacitet [m³] 39,9 43,8 46,9 50 57 60,2 67,2 45,8 57,5 69,1 76,9 84,7
Torkzonens kapacitet [m³] 23,4 23,4 26,6 29,7 32,8 35,9 39 29,3 37,1 44,9 52,7 60,5
Buffertkapacitet [m³] 16,5 20,4 20,4 20,4 24,2 24,2 28,1 16,5 20,4 24,2 24,2 24,2
Elevator [t / h] 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100
Elevatorns min. höjd [m] 12,25 13 13,5 14 15 15,5 16,5 12 13,5 15 16 17
Varmluftspanna
rekomendation [kW]
500 500 750 750 750 1 000 1 000 750 750 1 000 1 000 2 x 750
M4 Utmatningsapparat volym 1,8m3 Nedre cellen volym 2,9m3 Torkcellens volym
(höjd 0,5m) 3,1m3
Buffert volym
(höjd 0,5m) 3,9m3
Takets volym 1m3
M5 Utmatningsapparat volym 2,3m3 Nedre cellen volym 3,7m3 Torkcellens volym
(höjd 0,5m) 3,9m3
Buffert volym
(höjd 0,5m) 4,9m3
Takets volym 1,2m3

* Utrustningens bredd beror på effekten och typen av värmeanordning. Spannmålsvolymen beräknats med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning, med högre fukt procenter expanderar spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och egenskaperna för spannmålet. Det vägledande värdet för min. torkbatch är 40% av spannmålsvolymen.

Galleri

Video