Effektiv även för större torkars behov

Mepus vakuumpannor producerar en stor värmeeffekt ekonomiskt och mycket effektivt, vilket säkerställer även effektbehoven hos de större torkarna.

Vakuumpannorna är lämpliga för torkning av både utsäde samt för foderspannmåls torkning. Ugnarna kan lätt ändras till pannor med gas genom att byta brännare. Alla ugnar har en Oilon-oljebrännare.

Modell Längd A [cm] Bredd B [cm] Brännare [modell] Fläkt [kW]
500 kW 331,0 169,0 KP50H enligt torkvolym
750 kW 443,5 145,0 KP80H enligt torkvolym
1000 kW 541,1 181,4 KP90H enligt torkvolym
1500 kW 644,6 223,5 KP150H enligt torkvolym

Galleri