Garanterad kvalitet i nästan 70 år

Kvalitetsprodukter som planerats och tillverkats i Finland ända sedan 1952! Mepu Oy är känt för sina anläggningar för behandling av spannmål och är en obestridd föregångare inom branschen.

Vårt flitiga forsknings- och utvecklingsarbete producerar ständigt nya innovationer som ger mervärde till våra kunder. Våra produkter som blivit mycket populära runt om i Europa vittnar om hög kundnöjdhet.

Vår automatiserade och robotcentrerade produktion garanterar för sin del effektiv och pålitlig verksamhet. Vår verksamhet baserar sig på SFS-EN ISO 9001 -kvalitetssystemet och till de bärande konstruktionernas del på att uppfylla svetsningskraven i SFS-EN ISO 3834-3. I verksamheten uppmärksammas de väsentliga kraven i SFS-EN ISO 14001 beträffande miljön och i OHSAS 18001:fi beträffande arbetssäkerhetssystemet.