Flexibel och pålitlig sädesförvaring

Mepus silor är i minsta detalj planerade för att uppfylla kraven för den nutida spannmålsförvaringen. Moderna silor håller hög kvalitet, är förmånliga och passar för lagring av alla typer av spannmål. Silon med koniskt botten i betong kan användas mångsidigt också som buffertlager eller pelletsilo.

Silons vägg- och takelement har utmärkt hög korrosionsbeständighet. Den monteras enkelt och snabbt med hjälp av bultförband. Standardleveransen inkluderar väggförstyvningar, en stor servicelucka, stegar, inlopps- och täckrör för skruven, en påfyllningsöppning och en inspektionslucka på taket samt bultar och muttrar.

Silo med plan botten Silo med koniskt botten i stål Industriella silor

Tilläggsutrustning

Transportörstöd för montering av silovägg max. lasten är 600kg. Stödets höjd kan finjusteras 6cm.

Silon kan förses med en underhållsfri mekanisk nivåvakt för spannmål. Det är ett välbeprövat och kostnadseffektivt hjälpmedel för precis övervakning av materialnivåer i silon. När materialnivån i silon når nivåvakten så övergår dess färg från svart till grön – som till och med är fluorescerande! Flera nivåvakter kan monteras på siloväggen på kritiska höjder.

Olika avtappningsskruvar och transportörer finns för tömning av kornsilor och överföring av spannmål.