För stora arealer av spannmål

Mepu RCW är en tork för stora arealer av spannmål. RCW utnyttjar vagntorkens cellkonstruktion, vilken garanterar en mera ekonomisk torkning. Den till centralkanalen inblåsta varma luften möjliggör en stor yta hos torkningscellerna.

Mepu RCW-torken är försedd med en 6-hjulig utmatningsapparat, vars matningsmängd justeras steglöst med en frekvensomformare.

Som värmekälla används vanligen en övertryckapanna och därtill bidrar sugfläktar (tillval) i frånluftskanalerna till, att ett lindrigt undertryck uppstår i torken. Därmed uppnås med trygghet en effektiv och dammfri torkning. Alternativt kan torkarna levereras med i stället för en traditionell övertryckspanna, med värmekällor lämpliga för att bränna inhemsk energi.
 

Tilläggsutrustning

  • Serviceplattform
  • Stege och säkerhetsburar
  • Kanaldammsugare
  • Förhöjning av spannmålsbehållare

Modell RCW 200 RCW 300 RCW 365 RCW 400 RCW 500 RCW 600
Maskineriets bredd A [m] 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07
Maskineriets längd B [m]  3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76
Maskineriets höjd C [m]  8,3 9,8 11 12 13,2 15,4
Elevatorns min. höjd [m]  11,75 13,25 14,5 15,25 16,75 19
Spannmålskapacitet [m3] 20,9 29,8 36,6 42,1 48,8 61,1
Varmluftspanna rekomendation [kW] 310 400 400 500 310 + 310 400 + 400
Torkcellpar (höjd 1186mm) 5,36m3 2 2 3 3 4 5
½ torkcellpar (höjd 500mm) 2,39m3 1 1
Spannmålsutrymme (höjd 500mm) 3,45m3 3 5 6 7 8 10

Spannmålsvolymen beräknats med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning, med högre fukt procenter expanderar spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och egenskaperna för spannmålet.

Galleri