Högkvalitativ och effektiv spannmålstorkning


Mepu S-seriens stationära spannmålstorkar torkar jämnt och energieffektivt och tillförlitligt även under krävande förhållanden. Spannmålsmängdens fuktighet påverkar inte slutresultatet, eftersom spannmålet torkas genom att det förs genom torkningscellerna och jämnar ut spannmålets fuktighet, så många gånger att hela mängden helt torr.

I S-seriens torkar används samma högkvalitativa teknik som i Mepus hög effektiva ständigt i bruk varande torkar. Förutom den avancerade torktekniken, har det i planeringen fokuserats på tillförlitlighet och användarvänlighet.
 

Tilläggsutrustning

  • Dammåtskiljningspaket för elevatorn
  • Skräddarsydda logistikstyrningsenheter, anpassade till kundens behov
  • Låg ram med bottenskruvar för trånga utrymmen
  • Som värmekällor finns det att få bio- och direktgasugnar
  • Värmeisolering

Produktegenskaper

Den spetsiga bottenkonen med släta väggar säkerställer spannmålsflödet i alla situationer, vilket bidrar till att din torkningsprocess säkerställs. Konen är lätt att rengöra från den stora serviceluckan.

Hastigheten för de roterande matarvalsarna kan justeras och därmed säkerställs en smidig rotation av alla spannmål i alla förhållanden. De steglösa bottenluckornas justerings / låsningsmekanism gör det möjligt att alla slag av spannmål kan matas in utan att krossas.

Mataren är lätt att rengöra från underhållsluckan vid sidan och de öppningsbara bottenluckorna.

Luftkanalernas insida är slät, så spannmålet fastnar inte, och behovet av underhåll är minimalt. De optimerade luftkanalernas yta säkerställer ett effektivt och energibesparande torkresultat.

Tack vare de stora underhållsluckorna går det enkelt och snabbt att göra service. Spannmål som flyger in i luftkanalerna, återgår från båda sidorna tillbaka till mataren och minskar behovet av rengöring av luftkanalerna.

Underhållsfri tappväxeldriven, effektiv och tillförlitlig, skopelevator med rektangulära trummor, säkerställer en snabb påfyllning och tömning av torken. Elevatorn kan placeras flexibelt i förhållande till torken, vilket underlättar positioneringen av vagnstorken. På den övre ändan av elevatorn finns en lättmanövrerad 3-vägsdelare, med hjälp av den kan spannmålsflödet ändras till torken, till direktutlastning eller till transportör.

Tack vare den hållbara spannmålsbehållaren med slät yta, rinner spannmålet ner i torkcellerna även vid våta och svåra förhållanden, vilket säkerställer problemfri torkning.

Torkcellerna med åsbalkskonstruktion garanterar att luft och spannmål effektivt blandas, på så sätt fås ett jämnt och energieffektivt torkningsresultat. Torkcellerna hålls rena tack vare de släta inre ytorna, då går det enkelt och snabbt att utföra underhåll.

S3 och S4 modeller har förrensare som spannmålen passerar både vid lastning och kontinuerligt under torkning.

Högeffektiv centrifugal- eller axialfläkt ger kostnadsbesparande torkresultat.


Effektiva varmluftspannor ger kostnadsbesparande torkresultat.


Levereras med en enkel och logisk kontrollpanel med hjälp av den är torken mycket lätt att använda.

 

S2-serie S2-15 S2-19 S2-22 S2-26 S2-29 S2-33 S2-36 S2-40 S2-43 S2-46
Maskineriets höjd A [m]* 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7
Maskineriets höjd A [m]** 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1
Maskineriets bredd B [m] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Spannmålskapacitet [m³] 16,8 20,7 23,8 27,7 30,8 34,7 37,8 41 44,1 47,2
Torkzonens kapacitet [m³] 8,6 8,6 11,7 11,7 14,8 14,8 18 21,1 24,2 27,3
Buffertkapacitet [m³] 8,2 12,1 12,1 16 16 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Elevator [t / h] 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80
Elevatorn höjd [m]* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Elevatorn höjd [m]** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Varmluftspanna rekomendation [kW] 250 250 250 250 310 400 400 500 750 750
Strömförbrukning [A]* 25 25 25 27 31 41 41 41 49 52
Eleffekt [kW] 14 14 14 16 18 23 23 23 28 29
Utmatningsapparat volym 0,9m3 Nedre cellen volym 1,5m3 Torkcellens volym (höjd 1m) 3,4m3 Buffert volym (höjd 0,5m) 1,9m3 Takets volym 0,6m3

* hög ram ** låg ram

 

S3-serie S3-29 S3-34 S3-39 S3-44 S3-50 S3-55 S3-59 S3-64 S3-69
Maskineriets höjd A [m]* 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2
Maskineriets höjd A [m]** 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Maskineriets bredd B [m] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,8 4,13 4,13 4,13 4,13
Spannmålskapacitet [m³] 31,1 35,8 41,6 46,3 52,1 56,8 61,4 66,1 70,8
Torkzonens kapacitet [m³] 12,9 17,6 17,6 22,3 22,3 26,9 31,6 36,3 41
Buffertkapacitet [m³] 18,2 18,2 24 24 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
Elevator [t / h] 80 80 80 80 100 100 100 100 100
Elevatorn höjd [m]* 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Elevatorn höjd [m]** 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Varmluftspanna rekomendation [kW] 310 400 400  500  750  750  750  1 000 1 000 
Strömförbrukning [A] 32 39 42  42  45  45  45  56  56 
Eleffekt [kW] 18 22  24  24 25  25  25  32  32 
Utmatningsapparat volym 1,4m3 Nedre cellen volym 2,2m3 Torkcellens volym (höjd 1m) 5,1m3 Buffert volym (höjd 0,5m) 3m3 Takets volym 0,7m3

* hög ram ** låg ram

 

S4-serie S4-51 S4-57 S4-65 S4-71 S4-77 S4-83 S4-90 S4-96 S4-102
Maskineriets höjd A [m]** 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Maskineriets bredd B [m] 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Spannmålskapacitet [m³] 55,4 61,7 69,4 75,7 81,9 88,2 94,4 100,6 106,9
Torkzonens kapacitet [m³] 23,4 29,7 29,7 35,9 42,2 48,4 54,6 60,9 67,1
Buffertkapacitet [m³] 32 32 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Elevator [t / h] 80 100 100 100 120 120 120 120 120
Elevatorn höjd [m]** 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Varmluftspanna rekomendation [kW] 750 750 1 000 1 000 1 000 2x 750 2x 750 2x 1 000 2x 1 000
Strömförbrukning [A] 45 49 63 63 63 77 84 114 114
Eleffekt [kW] 26 28 36 36 36 44 48 65 65
Utmatningsapparat volym 1,8m3 Nedre cellen volym 2,9m3 Torkcellens volym (höjd 1m) 6,8m3 Buffert volym (höjd 0,5m) 3,8m3 Takets volym 1m3

** låg ram

Spannmålsvolymen beräknats med vete, 18% fuktinnehåll. Vid torkning, med högre fukt procenter expanderar spannmålet › fyllningsvolymen är lägre. Värdena är teoretiskt beräknade och kan variera beroende på lokala förhållanden och egenskaperna för spannmålet.

Galleri

Videor