Pålitliga och flexibla styrsystem

Mepus styrningssystem är fl exibla och trygga att använda. På grund av de pålitliga systemen är användningen av tork-anläggningarna lätt och smidigt. Torkanläggningarna styrsystem kan skräddarsys i enlighet med kundens behov. Olika alternativa lösningar från konventionell torkningsautomatik till helautomatiska styrningssystem.

Inkluderar: BASIC SEMI AUTO
Justerbar påfyllningsstyrning x x x
Mätning av inlopps- och utloppstemperatur x x x
Inverterstyrning för mataren x x x
Potentialfria reläsignaler till kundens styrsystem, t ex påfyllnings- och tömningstransportör x x x
7″ touch-skärm x
Kongivare x
Funktioner: BASIC SEMI AUTO
Påfyllning, torkning, tömning x x x
Förinställda värden, t ex torkvärme x x x
Påfyllning avbryts automatiskt när torken är full x x x
Torken övergår automatiskt till kylfasen beroende på temperatur, nedkylning stängs av efter inställd tid x x x
Påfyllning startar automatiskt när det finns spannmål i inloppskonen x x
Torken övergår automatiskt till torkfasen efter påfyllning x x
Torken övergår automatiskt till tömningsfasen efter torkning x
Kan programmeras för genomförande av flera funktioner i följd x
Manuell styrning x x x

Tilläggsutrustning

Fjärrstyrning möjliggör användaren att övervaka och styra tork- och lagringsprocessen för spannmål med en smartphone, surfplatta eller dator. Endast tillgänglig i Auto-systemet.


Kapacitiv styrning för automatiserad styrning av hanteringsenheter för spannmål. En särskild klämma finns tillgänglig som monteras på silotaket. Klämmans höjd är justerbar.


Med användning av GSM-alarmet kan användaren få data om både torkanläggningens läge och om eventuella fel-situationer. Torkanläggningens olika faser sparas till manöversystemets minne och sänds till användaren i form av ett textmeddelande vid övergång från en fas till en annan.


Brandlarmsystemet detekterar överhettning i torken. Systemet passar alla styrenheter. Vid överhettning avger systemet en larmsignal och avbryter maskinens funktion. Som tillval kan textmeddelanden om larm sändas till Din telefon.


LIROS-system för mer precis kontroll av spannmålens fukthalt i satstorkar. Med systemkontroll kan Du alltid uppnå den önskade korrekta fuktnivån.

Vägningsenheten som monteras under torkens nederdel underlättar registrering av torkade spannmålsmängder. 4 till 10 givare (10t eller 20t) beroende på aktuell total last.


Omriktare kan användas för steglös styrning av elmotorernas varvtal. De används oftast vid olika transportörer och fläktar.