Stort urval av tippgropar

I Mepus urval fi nns såväl stora som små tippgropar till varje kunds behov. I urvalet finns överkörbara tippgropar, självbärande tippgropar försedda med skraptransportörer samt konventionella gropar för pakettork. Tippgropar sätts ihop med bultförband.

Skraptransportörerna och skopelevatorerna till Mepus tippgropar passar foglöst ihop med Mepus torkar och övriga utrustningar. Ur det digra urvalet är det lätt att bygga upp fungerande enheter, lämpliga till hantering av spannmål.

En längsgående och en tvärställd grop

En till alla torkar lämplig konventionell 1,3m3 tippficka, i vilken en skruv skonsamt fl yttar spannmålet till elevatorn. Skopelevatormodellens tippficka är försedd med en egen motor. Tippficka kan frikopplas.

 

Schaktgrop

Ett enkelt och stabilt, innanför betongväggar med bultförband sammansatt schaktgrop lämpar sig väl till pakettorkor och till mobilstorkar försedda med skopelevatorer. Schaktgrop kan anslutas direkt till skopelevatorn, varvid spannmålet rinner med hjälp av gravitationen. Tillvalsutrustning i form av galler samt en med bultförband monterbara stöd under tippgropar.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [m3]
2 x 4 3 950 1 890 3 032 7,6
2 x 5 4 950 1 890 3 032 9,5
2,5 x 5 4 950 2 390 3 618 12,4
3 x 6 5 950 2 890 4 229 21

En grund tippgrop med skraptransportör

En tippgroplösning för montering på plan mark, försett med skraptransportör samt behövliga delar för att ansluta en elevator. Till tippgropar kan på samma gång tippas en större mängd spannmål och skraptransportören tar hand om transporten vidare. Skraptransportören väljs i enlighet med skopelevatorns effekt. Gropen behöver inga ytterligare stödkonstruktioner runtom sig. Tipphöjden är högre än i de lägsta alternativen.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] [m3]
KTG (60t) 2 500 600 5 901 1 260 2
KTG (60t) 3 500 600 6 900 1 260 3
KTIG 30-40 (80t) 2 500 600 6 543 1 500 2,5
KTIG 30-40 (80t) 3 500 600 7 543 1 500 3,5
KTIG 30-40 (100t) 2 500 600 6 554 1 500 2,5
KTIG 30-40 (100t) 3 500 600 7 554 1 500 3,5

Lagringsgrop, försedd med skraptransportör

En på plan mark snabbt hopsättbar låg och lätt tippgrop, till vilken hör en elevator med vändbara anslutningar. Tippgropar kan alltså placeras mycket fritt i förhållande till elevatorn. Skraptransportören väljs i enlighet med skopelevatorns effekt.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [m³]
KTG (60t) 4 000 600 7 400 7
KTG (60t) 6 000 600 9 400 10
KTG (60t) 8 000 600 11 400 14
KTIG 30-40 (80t) 4 000 600 8 043 7
KTIG 30-40 (80t) 6 000 600 10 043 10
KTIG 30-40 (80t) 8 000 600 12 043 14
KTIG 30-40 (100t) 4 000 600 8 054 7
KTIG 30-40 (100t) 6 000 600 10 054 10
KTIG 30-40 (100t) 8 000 600 12 054 14

Stor lagringsgrop med skraptransportör

En mera bastant version av Mepus lågbyggda grop med samma egenskaper. Lämpar sig till alla torkar försedda med skopelevator. Tack vare sin storlek är gropen lämplig också till lagring av spannmål.

Ett ståltak finns tillgängligt som tillval för stora inloppskoner (längd 3180mm eller 4270mm)! Takets höjd kan ökas med hjälp av extra skikt.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [m³]
KTG (60t) 2 180 600 5 400 9
KTG (60t) 3 180 600 6 400 12
KTG (60t) 4 270 600 7 400 18
KTIG 30-40 (80t) 3 180 600 7 043 12
KTIG 30-40 (80t) 4 270 600 8 043 18
KTIG 40-40 (100t) 3 180 600 7 053 12
KTIG 40-40 (100t) 4 270 600 8 053 18
KTIG 40-40 (100t) 6 285 600 10 053 24

Överkörbar lagringsgrop med skraptransportör

Med en effektiv skraptransportör försedd, innanför betongväggar sammansättningsbar tippticka för objekt, till vilka behövs en stor mottagningskapacitet av spannmål. Den överkörbara tippticka bredd är alltid tre meter, längden kan variera med en halvmeters mellanrum från tre till fem meter.

Tippficka har branta väggar och en slät yta, varvid valvbildning förhindras effektivt. Mansluckan i sidoväggen möjliggör en bekväm rengöring av tippfickan.

De som tilläggsutrustning levererade stödbalkarna och stadiga gallren sänks ned i de gjutna betongväggarna åstadkommer, att det går att köra över gropen med traktor eller lastbil. Skraptransportören väljs i enlighet med skopelevatorns kapacitet.

Modell A [mm] B [mm] C [mm] [kg] [m³]
KTG (60t) 2 980 2 632 1 500 630 9,5
KTG (60t) 3 480 2 632 2 000 730 11,5
KTG (60t) 3 980 2 632 2 500 840 13,5
KTG (60t) 4 480 2 632 3 000 950 16
KTG (60t) 4 980 2 632 3 500 1 050 18
KTIG 20-40 (60t) 2 980 2 632 1 500 620 9,5
KTIG 20-40 (60t) 3 480 2 632 2 000 720 11,5
KTIG 20-40 (60t) 3 980 2 632 2 500 820 13,5
KTIG 20-40 (60t) 4 480 2 632 3 000 920 16
KTIG 20-40 (60t) 4 980 2 632 3 500 1 020 18
KTIG 30-40 (80t) 2 980 2 592 1 500 620 9,5
KTIG 30-40 (80t) 3 480 2 592 2 000 720 11,5
KTIG 30-40 (80t) 3 980 2 592 2 500 820 13,5
KTIG 30-40 (80t) 4 480 2 592 3 000 900 16
KTIG 30-40 (80t) 4 980 2 592 3 500 1 000 18
KTIG 40-40 (100t) 2 980 2 552 1 500 600 9,4
KTIG 40-40 (100t) 3 480 2 552 2 000 700 11,5
KTIG 40-40 (100t) 3 980 2 552 2 500 800 13,6
KTIG 40-40 (100t) 4 480 2 552 3 000 890 15,6
KTIG 40-40 (100t) 4 980 2 552 3 500 980 17,7

Galleri