Beställ service för mobiltorken nu till ett kampanjpris på 349 €!

Paketet omfattar följande åtgärder:

  • kontroll av kedjornas och kilremmarnas spänning och skick
  • kontroll av elevatorns klaffar
  • kontroll och justering av oljebrännaren och filtret
  • rengöring av ugnens värmekanal
  • rengöring av torkugnens inre botten och brännare
  • kontroll av snäckväxlarnas olja (matare och spridartallrik)
  • smörjning av kedjor och matarutrustningens lager
  • kontroll att skruvar, spannmålstank, cellernas matarutrustning och trattens botten är rena
  • kontroll av skicket på plastrännan för den övre och nedre skruven
  • testkörning / varmkörning av torken

Fråga också om underhållskontroll av de stationära torkarna!

Moms 24% och resekostnader tillkommer. Erbjudandet är i kraft för beställningar av underhållskontroll som görs före 1.5.2021. Kampanjen är giltig i Finland. För att minimera resekostnaderna strävar vi efter att kombinera underhåll i samma område. Följande underhållsinspektioner kommer att utföras under våren och på försommaren 2021.

Kontakta vår service
 

Säsongrabatt på reservdelarna -10%

För byte av reservdelar under inspektionerna debiteras de faktiska arbetstimmarna. För nödvändiga reservdelar beviljar vi 10% rabatt från gällande prislista. Rabatten gäller också i vår webbutik fram till den 1.5.2021!