En lätt, fördelaktig och snabb värmelösning

Mepus effektiva, med olja eller gas fungerande värmepannor säkrar värmetillgången i alla situationer och producerar varm luft omedelbart.

Både fasta eller flyttbara varmluftspannor kan användas till både stora eller små objekt. De lämpar sig utmärkt till exempel till industrihallar, byggnadsplatser, lager, växthus eller målerier. Värmarna har inga frysbara komponenter och kan således lämnas i ett kallt utrymme även då de inte är i användning.

Verkningsgraden för en ekonomisk luftvärme är hög och investeringskostnaderna låga. De i sin gång tysta varmluftspannorna kan utom till värme också användas till ventilation.

De fasta värmarna kan snabbt tas i användning. De mobila värmarna är genast färdiga för användning, därtill behövs endast ett uttag för elektricitet och en oljebehållare. De fasta värmarna kan förses vid behov också med en kon för blåsning uppåt till luftkanaler.
 

Tilläggsutrustning

  • Inkapslad rumstermostat med ca 10m ledning
  • Oljemontage med 4m slang
  • Inkapslad klock-koppling med dygns- och veckoprogram

Stationära värmare Eki 30 Eki 30 k Eki 60 Eki 60 k Eki 90 Eki 90 k Eki 125 Eki 125 k
A [cm] 57 57 78 78 103 103 111,5 111,5
B [cm] 39 39 44 44 65,5 65,5 97,5 97,5
C [cm] 113,5 138 176 231 232,5
D [cm] 53,5 53,5 65,5 65,5 85 85 124 124
E [Ø cm] 16 16 16 16 16 16 16 16
F [cm] 81,5 81,5 100 100 159 159 178,5 178,5
G [Ø cm] 39,5 39,5 49,5 63
Max. bränsle-effekt (10bar) [kW] 21.4 21.4 40.3 40.3 80 80 132.4 132.4
Vikt [kg] 65 67 115 117 250 252 315 317
Fläkt [kW] 0.3 0.3 0.45 0.45 2.2 2.2 3 3
Luftflödet [m³ / h] 2 200 2 200 3 000 3 000 4 500 4 500 6 500 6 500
Munstycke [gal] 0,5 / 0,65 0,5 / 0,65 1.25 1.25 2 2 3 3
Oljeförbrukning (10bar) [l / h] 2,3 / 3 2,3 / 3 5.6 5.6 9 9 13.5 13.5
El-effekt [kW] 0.32 0.32 0.45 0.45 2.3 2.3 3.1 3.1
Elektrifiering 1-fas 1-fas 1-fas 1-fas 3-fas 3-fas 3-fas 3-fas
Säkring [A] 10 10 10 10 10 10 10 10
Nominell spänning [V] 230 230 230 230 400 400 400 400
Max. spänningsvariation [%] 4 4 4 4 4 4 4 4
Nominell frekvens [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50
Uppvärmningsvolymer: lager [m3] 1 100 1 100 2 300 2 300 3 000 3 000 4 750 4 750
Uppvärmningsvolymer: verkstad [m3] 900 900 1 850 1 850 2 400 2 400 3 950 3 950
Uppvärmningsvolymer: bilgarage [m3] 400 400 850 850 1 100 1 100 1 800 1 800
Uppvärmningsvolymer: växthus av plast [m3] 110 110 225 225 300 300 450 450

Flyttbara värmare Eki 60 s Eki 120 s
A [cm] 175 195,5
B [cm] 100 111,5
C [cm] 39,5 39,5
Max. bränsle-effekt (10bar) [kW] 43.9 83
Fläkt [kW] 0.7 0.9
Luftflödet [m³ / h] 3 000 6 000
Munstycke [gal] 1 2
Oljeförbrukning (10bar) [l / h] 2,3 – 5 3,5 – 10
El-effekt [kW] 0.45 1.2
Säkring [A] 10 10
Nominell spänning [V] 400 400
Max. spänningsvariation [%] 4 4
Nominell frekvens [Hz] 50 50